O tvorbe cien rastlinných komodít

Na tvorbu cien rastlinných komodít má vplyv množstvo faktorov, počínajúc globálnym vplyvom a stavom svetových zásob až po rozdiely v danom mikroregióne, ďalej je to vzťah medzi dopytom a ponukou, ale vplyv má aj obdobie v roku a stav živočíšnej výroby - pokiaľ ide o kŕmne obilie.

V tomto roku čelíme ďalšiemu fenoménu, ktorý sme už dávno nezažili, a to skutočnosti, že ceny kŕmneho obilia napriek tomu, že je krátko po žatve, nie sú na nižšej úrovni ako boli tesne pred žatvou.

Je to nelogické a nezodpovedá to realite na trhu, pretože pri svetových zásobách, ktoré nie sú nižšie ako po iné roky, a berúc do úvahy skutočnosť, že malé Slovensko vyprodukuje asi o 900 000 ton kŕmneho obilia viac ako je samo schopné spracovať a pretvoriť na živočíšnu bielkovinu, je totálne mimo logiky, aby výrobcovia pýtali za tonu kŕmnej pšenice 140 až 145 eur.

Prilievajú olej do ohňa

Olej do ohňa prilievajú i každodenné vyhlásenia v televíznych novinách a v iných masmédiách o tom, že úroda bude o 20 percent nižšia ako po iné roky. Čo sa týka kukurice, očakáva sa úroda nižšia dokonca o 26 percent.

Pýtam sa, ako sa niekto k takýmto číslam dopátral, keď zber kukurice bude aktuálny asi o dva mesiace? Napriek tomu, že si myslím, že sa vyznám v danej problematike, netrúfol by som si povedať, že úroda bude nižšia presne o 26 percent!

Videl som porasty kukurice, ktoré sľubujú priemernú až nadpriemernú úrodu, a nie podpriemernú.

Je pravda, že v niektorých mikroregiónoch to vyzerá horšie, ale je to otázka výberu správneho hybridu, aplikácie správnej agrotechniky a ostatných faktorov, ktoré dobrý agronóm dokáže ovplyvniť.

Keby aj bolo pravdou, že úroda pšenice a kukurice bude o vyššie uvedené percentá nižšia, i tak by sme zaznamenali prebytky rádovo niekoľko stotisíc ton pri kŕmnom obilí a niekoľko stotisíc ton pri potravinárskej pšenici.

Takto postavené vyjadrenie by zodpovedalo pravde, pretože treba to vnímať v kontexte s našou spotrebou a tiež v kontexte s vývojom úrod a zásob komodít v danom regióne; v našom prípade v rámci regiónu V 4 plus Rakúsko.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *