06.03.2013 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obchod s nelegálne vyťaženým drevom je v EÚ zakázaný

V EÚ platia nové pravidlá pre obchodovanie s drevom a výrobkami z dreva. Ich presadzovanie a sankcie pri porušení majú na starosti členské štáty.

V nedeľu (3.3.) nadobudlo účinnosť nariadenie EÚ o dreve (Opens external link in new window995/2010), ktoré zakazuje na trh EÚ umiestňovať nezákonne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva. Vzťahuje sa na drevo a výrobky vyťažené a vyrobené v EÚ, ako aj dovezené z iných krajín. Cieľom novej legislatívy je prispieť k boju proti masovému odlesňovaniu a klimatickej zmene. Nelegálny výrub stromov má totiž závažný hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv na niektoré z najvzácnejších zostávajúcich lesov na svete a na komunity, ktoré sú s nimi späté. Prispieva k rozširovaniu púští a erózii pôdy a môže tiež zhoršiť dôsledky extrémnych klimatických javov a povodní.

Overovanie pôvodu

Nariadenie o dreve sa vzťahuje na drevo a výrobky z dreva, ktoré sa na trh EÚ umiestňujú prvýkrát. Operátori v EÚ, teda tí, ktorí umiestnia drevo alebo výrobky z dreva na trh EÚ prvýkrát, musia vykonávať náležitú starostlivosť a overiť, či drevo alebo výrobok pochádzajú z legálne získanej a spracovanej suroviny. Obchodníci teda tí, ktorí predávajú alebo kupujú drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh, sú zase povinní uchovávať informácie o svojich dodávateľoch a zákazníkoch tak, aby bolo možné drevo ľahko vysledovať. Nariadenie sa týka širokej škály výrobkov (papier, buničina, masívne drevo, podlahy, atď.), avšak nie všetkých. Vyňaté sú napríklad recyklované výrobky, knihy, časopisy, baliaci materiál, niektoré bambusové či ratanové výrobky, a pod. Nevzťahuje sa ani na jednotlivcov, ktorí využívajú drevo a výrobky z dreva iba pre svoju osobnú potrebu a nie na komerčné účely. V prípade dreva, ktoré má licenciu FLEGT (dobrovoľné partnerské dohody) alebo povolenie CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi), sa vychádza z toho, že spĺňa toto nariadenie o dreve.

Presadzovanie pravidiel

Uplatňovanie nariadenia koordinuje na Slovensku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Práve členské štáty by mali zabezpečiť, aby porušenie nariadenia bolo sankcionované „účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami“.Tie môžu mať formu pokuty, konfiškácie dreva a výrobkov či pozastavenia platnosti obchodnej licencie. Anke Schulmeister z environmentálnej organizácie WWF upozornila, že nariadenie „je bezvýznamné, kým sa nestane silným národným zákonom. Ak príslušné národné orgány nemajú schopnosť patrične presadiť legislatívu, celý systém sa rozpadne“. Je preto potrebné, aby dané orgány mali dostatok ľudských zdrojov i financií na vykonávanie súvisiacich kontrol.

(EurActiv)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down