Obnova strojového parku, situácia na Slovensku

Neoddeliteľnou súčasťou dnešného poľnohospodárstva sú mechanizačné prostriedky. Ich úlohou je zjednodušiť množstvo nielen poľných prác, ktoré by si inak vyžadovali neprimerane veľa ľudskej práce. Ako sa vo všeobecnosti vraví, “Čo sa používa to sa aj derie“ a platí to aj v prípade poľnohospodárskej mechanizácie. Preto je potrebná na podnikoch prvovýroby jej neustála obnova a modernizácia. Na tému Obnova strojového parku poľnohospodárskej techniky – aktuálna situácia na Slovenku, sme sa rozprávali s Ing. Štefanom Pepichom, PhD., riaditeľom Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho v Rovinke, a Ing. Róbertom Peckom, zástupcom značky LEMKEN pre SR.

Aký je súčasný stav strojového parku poľnohospodárskych podnikov prvovýroby na Slovensku?

„Strojový park poľnohospodárskej techniky sa dá vo všeobecnosti charakterizovať ako prestarnutý. Táto situácia sa až na výnimky, kedy boli vyhlásené dotované programy na nákup strojov (napríklad v roku 2008) nijak výrazne nezlepšila. Sledovanie stavu a vekovej štruktúry poľnohospodárskej techniky vykonávame od roku 1996 s tým, že prvých osem rokov prebiehala inventarizácia každý rok. Neskôr už iba sporadicky, každé dva až štyri roky, v závislosti od požiadavky objednávateľa, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom posledná inventarizácia prebehla v roku 2013. Z týchto údajov vychádza, že cca 65 % strojov je starších ako 12 rokov. Novšie údaje zatiaľ nemáme, keďže plánovaná tohtoročná inventarizácia poľnohospodárskej techniky zo strany ministerstva nebola schválená,“ odpovedá Ing. Pepich.

Viac v RN č. 10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *