10.02.2014 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obnova techniky musí byť kontinuálna a efektívna

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR víta informácie, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo už v polovici októbra 2013, a na základe ktorých prostriedky, vyčlenené na II. pilier, budú o 25 percent nižšie ako v aktuálnom období.

NITRA. Dôvody trebna vidieť aj v presune 18,276 percenta prostriedkov z rozvoja vidieka (II. pilier) do priamych platieb (I. pilier). , keďže AGRION predpokladá, že pravidelný prísun prostriedkov k samotnému agropodnikateľovi prinesie dokonalejšie plánovanie v oblasti investícií, a tým prispeje k lepšej stabilite odvetvia.

Podľa informácií z MP RV SR bude na samotný PRV 2014 - 2020 v sedemročnom období vyčlenených 2,077 miliardy eur. Tieto prostriedky majú byť prioritne použité na plnenie schválenej strednodobej koncepcie rozvoja slovenského poľnohospodárstva, ktorej cieľom je znovuzískanie sebestačnosti v komoditách, ktoré SR vo zvýšenej miere dováža. Podpory by mali preto smerovať najmä do špeciálnej rastlinnej výroby a do živočíšnej výroby.

Podľa návrhu PRV 2014 - 2020, ktorý v súčasnosti MP RV SR spolu s partnermi pripravuje, je zrejmé, že investície do hmotného majetku v poľnohospodárstve by mali na sedemročné obdobie dosiahnuť od 190 do 290 miliónov eur. V minulom programovacom období (2007 - 2013) bolo v rámci Opatrenia 1.1.,  Modernizácia fariem, vyčlenených viac ako 400 miliónov eur.

Z daných informácií vyplýva, že investovať do poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu nie je krok, ktorý pomôže konkurencieschopnosti nášho poľnohospodárstva. Myslíme si, že je dôležité využiť znížené projektové podpory pre oblasti, v ktorých Slovensko stratilo dlhodobú sebestačnosť - a to je špeciálna rastlinná výroba a živočíšna výroba.

K tomuto názoru nás vedie systém podpôr na poľnohospodársku techniku tak, ako bol nastavený v rozpočtovom období 2007 - 2013. Veľká výzva a nekoncepčné nákupy techniky nepomohli nášmu poľnohospodárstvu, ale úverovo ho zaťažili. Ďalším hľadiskom je, že naše poľnohospodárske podniky sa vybavovali aj strojmi a zariadeniami, ktorých využite sa až s uplynutím viacerých rokov javí ako diskutabilné a v mnohých prípadoch doslova neefektívne.

Predstavou AGRION-u je, aby poľnohospodár sám rozhodoval o nákupe strojov, ktoré potrebuje. Len tento krok zabezpečí, že bude techniku obnovovať kontinuálne a najmä s čo najväčšou mierou efektívnosti. Z nášho pohľadu by bolo najvhodnejšie v nadchádzajúcom období poľnohospodársku techniku z projektových podpôr úplne vynechať, snáď s výnimkou špeciálnej techniky, určenej pre potreby pestovania ovocia, zeleniny, viniča, poprípade chmeľu a technologického vybavenia pre živočíšnu výrobu. K tomuto záveru sme dospeli aj na mimoriadnom valnom zhromaždení nášho združenia v decembri 2013 v Nitre.

(Zdroj: Roľnícke noviny č. 6/2014)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down