27.01.2016 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Obnovenie výnimky na ochranu proti hrabošom

Zimný odpočet hraboša poľného v januári je pri počte aktívnych nor na hektár do 290 slabý, od 300 do 450 stredný, od 460 do 1000 silný výskyt. Za veľmi silný výskyt sa považuje 1 050 a viac živých nor na hektár. Na zvládnutie silného výskytu je nutné ošetrovať plošne a z tohto dôvodu bola 30. decembra 2015 znovu obnovená výnimka na použitie Stutoxu-I za nižšie uvedených podmienok.

signalizačná správa

Výnimku pri mimoriadnych situáciách na použitie Stutox-I povoľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky od 2. januára 2016 do 30. marca 2016 a od 15. mája do 12. septembra 2016.

Aplikačná dávka zostáva nezmenená: 4 - 5 kilogramov na hektár pri ohniskovom výskyte a 8 - 10 kilogramov na hektár pri strednom, silnom a veľmi silnom výskyte.

Metodické pokyny na etikete určujú:

 • Prípravok aplikujte hlboko do aktívnych nôr alebo použite jedové staničky. Dobré výsledky je možné dosiahnúť i používaním lepových drenážnych rúrok. V rámci jednej kolónie hrabošov odporúčame aplikovať prípravok do 3-5 nôr.
 • Na jedno aplikačné miesto je možné vložiť maximálne 30 g (do nory), resp. 60 g (do jedovej staničky resp. do drenážnej rúrky) nástrahy za dodržania dávkovania na 1 ha (max. 5 kg/ha). V žiadnom prípade nevkladať väčšie dávky voľne na pole.
 • Mŕtve hraboše zakopať alebo spáliť na vopred vyhradenom mieste mimo dosahu detí.
 • Každú aplikáciu rodenticídu v poľných podmienkach ohlásiť príslušnému poľovníckemu združeniu za účelom ochrany voľne žijúcej zveri.
 • Prípravok neaplikujete pred dažďom, na ľad a sneh a za rosy. Účinná látka v prípravku sa vlhkosťou rozkladá.

Veľmi silný výskyt

Po potvrdení veľmi silného výskytu príslušným fytoinšpektorom ÚKSÚP-u a len na základe kladného vyjadrenia NRL UVLF v Košiciach, je možné použiť Stutox-I na povrch pôdy za nasledovných podmienok:

 • identifikovať veľmi silný a silný výskyt na príslušných parcelách fytoinšpektorom ÚKSÚP-u,
 • aplikovať prípravok jednorazovo rozmetadlami umelých hnojív (nie sejačkami),
 • dôležité je správne nastavenie zariadenia na rozmetanie granúl, ktoré nesmú byť pri aplikácii drvené,
 • aplikáciou sa má dosiahnuť rozmiestnenie 7 - 11 granúl na jeden meter štvorcový,
 • dodržiavať odporúčanú dávku 8 - 10 kg na hektár,
 • v žiadnom prípade sa nesmie použiť v PHO4 (prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd, ak nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme, nesmie sa aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán) a nemú byť zasiahnuté vodné hladiny a toky,
 • musí byť dodržaná neošetrená zóna od povrchových tokov minimálne v dvoj násobku šírky toku, maximálne 50 metrov,
 • v oblastiach so sklonom nad 10 stupňov je zákaz použitia prípravku, ak sa očakáva topenie snehu, alebo intenzívne zrážky,
 • aplikovať v mimoletovom čase včiel, alebo zabezpečiť, aby na ošetrovanej pôde neboli rastliny, ktoré poskytujú včelám v čase aplikácie peľ, alebo nektár.

Ďalšie vlastnosti prípravku

Dôležitá skutočnosť je tá, že účinná látka Stutoxu-I je fosfid zinočnatý, ktorý pôsobením vody, vzdušnej vlhkosti a v kyslom prostredí uvoľňuje dýchací jed fosforovodík. Nebezpečný pre zdravie je najmä po požití a pri vdychovaní prachu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down