19.09.2023 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana proti hrabošovi poľnému povolená

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na základe požiadaviek farmárov dostala povolenie na obmedzené a kontrolované použitie prípravku na ochranu rastlín STUTOX-II. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tým povoľuje v termíne od 22. augusta do 31. októbra 2023 použitie autorizovaného prípravku STUTOX-II s účinnou látkou fosfid zinočnatý (25g/kg) na ochranu proti hrabošovi poľnému (Microtus arvalis) plošnou aplikáciou v potvrdených ohniskách veľmi silného výskytu hraboša poľného.

Signalizačná správa

V prípade posúdenia a potvrdenia veľmi silného výskytu hraboša poľného a následného odporúčania plošnej aplikácie prípravku STUTOX-II príslušným fytoinšpektorom ÚKSÚP-u a na základe kladného vyjadrenia Národného referenčného laboratória pre pesticídy Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach (NRL) je možné použiť uvedený prípravok aj na povrch pôdy.

Každý používateľ prípravku Stutox-II je povinný dodržiavať opatrenia uvedené v príslušnom vyjadrení NRL a do 31. decembra 2023 je povinný nahlásiť na odbor rastlinnej výroby MPRV SR a odbor registrácie pesticídov ÚKSÚP-u celkovú ošetrenú výmeru a celkovú spotrebu prípravku.

Zisťovanie početnosti hraboša poľného

Populačnú hustotu hraboša poľného sledujeme podľa počtu užívaných nôr na hektár predovšetkým na jar a na jeseň, alebo kedykoľvek, keď potrebujeme zhodnotiť početnosť výskytu. Na pozemku uskutočníme štyri prechody (uhlopriečne alebo pozdĺžne) s dĺžkou sto metrov a šírkou 2,5 metra, počas ktorých zaznamenáme počet aktívnych (živých) nôr. Užívanou norou rozumieme noru s čerstvým výhrabkom, do ústia nory je zatiahnutá potrava, je prítomný trus hraboša, vchod do nory je uhladený, vychodený, vegetácia v okolí nory je obhryzená. Zistený počet užívaných nôr na štyroch priechodoch vynásobíme číslom desať, čím získame počet nôr na hektár.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down