Ochrana proti vijačke, more a kukuričiarovi

Tento rok začala víjačka kukuričná lietať veľmi skoro, už v poslednej dekáde mája. Tiež bola dosiahnutá suma efektívnych teplôt (SET) 360d° (denných stupňov Celsia), ktorá signalizuje začiatok kladenia vajíčok vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis). Optimálny termín pre chemický zásah, suma 550d°C, je v najteplejších oblastiach, preto je vhodné ošetrovať v tomto roku už v polovici júna.

Signalizačná správa

Vijačka kukuričná prezimuje vo zvyškoch rastlín kukurice v štádiu húsenice, kde sa v priebehu mája a júna zakuklí a vylieta motýľ. Samička je žltohnedej farby, dlhá okolo 20 milimetrov s rozpätím krídiel 30 milimetrov. Na vonkajšej strane predných krídiel má dva tmavšie pásy. Samček je trochu menší a štíhlejší s tmavšími krídlami. Samičky kladú vajíčka na spodnú stranu listov v blízkosti stredného rebra po 10 až 30 kusov usporiadaných do nepravidelného oválu. Jedna samička môže postupne vyklásť okolo 300 vajíčok. Húsenice sa liahnu asi o 10 až 15 dní. Vyvinuté larvy sú dlhé 25 milimetrov, sivožlté s hnedou hlavou. Najmladšie húsenice sa živia listami a bliznami kvetov, napádajú aj metliny a neskôr prenikajú do stonky alebo do šúľkov. Migrujú v rastline a pred zberom kukurice zaliezajú do dolných častí stonky, kde prezimujú. Najviac vyvinutých lariev sa nachádza 30 centimetrov nad zemou. Počas žeru poškodzujú vnútro stebla, klasu a ničia zrná. Preto je zvlášť dôležité ošetrovať porasty osivovej a zrnovej kukurice. Poškodené časti rastlín sú vstupnou bránou fuzarióz.

Biologická ochrana porastov

V prípade voľby biologickej ochrany porastov ide o zavesenie kapsúľ prípravku so živými osičkami Trichogramma pintoi a Trichogramma evanescens, ktoré kladú vajíčka do vajíčok vijačky kukuričnej a mory bavlníkovej, kde prebieha celý ich vývoj. Prvú aplikáciu treba urobiť na začiatku kladenia vajíčok vijačky zavesením kapslí v pároch na najvrchnejší list, druhú po 7 až 10 dňoch. Táto metóda je efektívna pri predpokladanom napadnutí 25 percent a viac rastlín. V kukurici siatej je povolená dávka 100 kapslí na hektár v dvoch aplikáciách, v kukurici cukrovej až 150 kapslí v troch aplikáciách. Je najvyšší čas vyvesiť kapsle do porastu. Ďalší biologický prípravokobsahuje len osičku Trichogramma evanescens. Je formulovaný pre leteckú aplikáciu.

Chemická ochrana porastov

K dispozícii je prípravoks účinnou látkouchlorantraniliprole, ktorý výrobca odporúča aplikovať na začiatku liahnutia húseníc a postrek zopakovať v mliečnej až fyziologickej zrelosti, maximálne dvakrát za vegetáciu. Sú to kontaktné a požerové insekticídy z triedy antranildiamídov. Obsahujú účinnú látku chlorantraniliprole s novým mechanizmom účinku, ktorý spočíva v tom, že ovplyvňuje ryanodínové receptory cieľového hmyzu, blokuje svalovú reguláciu, čo vedie k rýchlej paralýze a úhynu. Expozícia toxickej dávky vedie v dôsledku ochrnutia k bezprostrednému zastaveniu príjmu potravy s plným účinkom o 2 až 4 dni od ošetrenia. Účinkuje tiež ovicídne a ničí všetky larválne štádia citlivých druhov hmyzu.

Ošetrenie proti húseniciam vijačky 7 až 10 dní po dosiahnutí maxima náletu motýľov do svetelných lapačov požerovými a dotykovými jedmi s repelentným účinkom na báze pyretroidov deltamethrinu a lambda-cyhalothrinu.Účinná látka lambda-cyhalothrin rýchlo preniká do kutikuly hmyzu a spôsobuje narušenie nervového systému zasahovaním do sodíkových kanálov, čím dochádza k rýchlemu úhynu hmyzu. Protipožerový a repelentný účinok tiež prispieva k účinku ochrany plodín, zahŕňajúci prevenciu prenosu vírusov hmyzom. Vyznačuje sa rýchlou účinnosťou (knock-down efektom) a dlhým reziduálnym pôsobením. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Použite je maximálne dvakrát za sezónu s odstupom 12 dní. Rovnako používajte aj prípravok na báze cypermethrinu (povolený aj na zunčavku jačmennú na kukurici). Účinná látka cypermethrin vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom a úhynom jedinca. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný. Prípravok na báze chlorantranilipole + lambda-cyhalothrin je kontaktný a požerový jed. Účinkuje tiež ovicídne a larvicídne. Účinná látka sa vyznačuje rýchlym nástupom účinku. Zasiahnutý hmyz v dôsledku ochrnutia okamžite prestáva prijímať potravu. Firma odporúča prípravok aplikovať od rastovej fázy vyvinutých štyroch kolienok (BBCH 34) do rastovej fázy, kedy sú zrná v strede klasu žltobiele s mliečnym obsahom, okolo 40 percent sušiny (BBCH 77). Aplikujte maximálne raz za vegetačnú sezónu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down