26.08.2015 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odborný deň poľa v Rumanovej

Pod takýmto názvom sa uskutočnila prehliadka variantov fungicídnych ošetrení spojená s prezentáciou odrôd pšenice na poliach RD Rumanová, ktorú usporiadali spoločnosti MV-servis, s. r. o. a RAPOOL SLOVAKIA pre poľnohospodárov z Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Organizácia pokusov v pšenici

Ing. Daniela Slivová, zástupkyňa spoločnosti MV-sevis privítala hostí podujatia a predstavila organizáciu pokusov v porastoch pšenice ozimnej.

„Naším cieľom je demonštrovať pestovateľské problémy so stanovenými spôsobmi riešenia prípravkami z ponuky spoločnosti, ich efektívnej účinnosti proti najdôležitejším chorobám listového aparátu a klasu obilnín. V štyroch variantoch v porastoch pšenice ozimnej, v termínoch T1 a T2, sme aplikovali osvedčené fungicídy z portfólia spoločností DuPont a Lucagra, ale aj nový fungicíd Treoris®.“

Varianty ošetrenia porastov pšenice ozimnej

Ing. D. Slivová zhodnotila priebeh počasia v posledných dvoch mesiacoch a jeho vplyv na výskyt chorôb v pšenici ozimnej. V kontrolnom variante bol porast napadnutý múčnatkou, hnedou škvrnitosťou, hrdzami, septoriózou a na klasoch sa objavili fuzárie.

V prvom variante ošetrenia porastu pšenice boli aplikované vo fáze T1 fungicídy Adroit® 0,5 l/ha súčasne s Adept® 0, 5 l/ha. Účinné látky oboch fungicídov - epoxykonazol a prochloraz sa navzájom vynikajúco dopĺňajú proti hlavným chorobám listového aparátu a klasu (múčnatka trávová, hrdze, rhynchospóriová škvrnitosť, steblolam, fuzariózy a černe). Epoxykonazol je systémová fungicídna látka rozvádzaná po tele rastliny, vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prochloraz pôsobí lokálne v mieste aplikácie.

Vo fázeT2 – začiatkom júna, boli aplikované prípravky Acanto® v dávke 0,5 l/ha súčasne s Tango® Super v dávke 0,5 l/ha. Acanto® obsahuje picoxystrobin, širokospektrálne pôsobiacu účinnú látku zo skupiny strobilurínov, ktorá zabezpečuje dlhodobú ochranu porastov voči najdôležitejším hubovým chorobám, navyše predlžuje zachovanie zelenej listovej plochy „green efekt“, čo umožňuje predĺženie fotosyntézy rastlín. Pri výlučnej aplikácii Acanta®, zástupkyňa spoločnosti odporúča zvýšiť dávku na 0,8 – 1,0 l/ha. Tango Super je osvedčený fungicíd v obilninách s účinnými látkami epoxiconazole a fenpropimorph proti klasovým a listovým chorobám obilnín. Výsledkom tohto ošetrenia bol čistý porast bez prítomnosti chorôb.

V druhom variante vo fáze T1 bol najskôr aplikovaný fungicíd Talius® v dávke 0,2 l/ha, ktorý obsahuje proquinazid, účinnú látku zo skupiny chinozalínov. Talius®pôsobí špecificky proti hubovým patogénom zo skupiny múčnatiek (obilniny, vinič). Vo fáze T2 boli aplikované Acanto® v dávke 0,5 l/ha súčasne s novým fungicídom Treoris® 1,5 l/ha s účinnou látkou penthiopyrad zo skupiny karboxamidov, v kombinácii s chlórthalonilom inhibuje mitochondriálne dýchanie patogéna. V rastline je rozvádzaný systémovo a translaminárne, pôsobí preventívne a kuratívne, bráni rozširovaniu choroby a brzdí klíčenie spór. Výsledkom tohto komplexného ošetrenia bol porast bez prítomnosti chorôb, kondične zdravý s dobre vyvinutým habitusom.

V treťom variante vo fáze T1 boli aplikované fungicídy Talius® v dávke 0,1 l/ha spolu s Acanto® v dávke 0 5 l/ha. Vo fáze T2 začiatkom júna nasledovali fungicídy Treoris® v aplikačnej dávke1,5 l/ha súčasne s MV - Tebucol® v dávke 0,5 l/ha s účinnou látkou tebuconazole s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Výsledkom tohto komplexného ošetrenia bol porast bez prítomnosti chorôb listového aparátu.

V poslednom variante boli použité vo fáze T1 fungicídy Adroit® v dávke 0,5 l/ha spolu s Adept v dávke 0,5 l/ha a Talius® v dávke 0,1 l/ha. Vo fáze T2 bol aplikovaný Treoris® v dávke 2,0 l/ha Aj toto ošetrenie, ktoré bolo zamerané najmä na choroby listov, bolo taktiež účinné a vyriešilo stanovený problém.

Ochrana proti burinám

V pokusných variantoch bolo ošetrenie proti burinám vykonané v polovici apríla systémovým herbicídom Biplay® SX v dávke 40 g/ha súčasne so Starane® 250 EC v dávke 0,4 l/ha. Biplay®SX je vysoko selektívny dvojzložkový herbicíd na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín s účinnými látkami metsulfuron-methyl a tribenuron-methyl zo skupiny sulfonylmočovín, ktoré inhibujú enzým acetolaktátsyntetázu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down