15.12.2010 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpustenie nájomného – vyjasní sa do konca roka

V 50. čísle Roľníckych novín sme písali o nepríjemnej skúsenosti roľníkov z okresu Komárnu, ktorým Slovenský pozemkový fond neodpustil nájomné z titulu zničenia úrody nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

Na strane roľníkov pritom stojí aj zákon, konkrétne zákon č. 504/2003. Ten v § 5 uvádza: „Ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať, a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné.“ V zákone sa tiež uvádza: „Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.“ V 50. čísle Roľníckych novín sme uviedli stanovisko SPF k tomuto problému a dnes prinášame aj reakciu Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR: „K zníženiu nájomného bude môcť SPF pristúpiť až vtedy, keď bude mať k dispozícii konečný zoznam subjektov, ktorým tohtoročné záplavy spôsobili škody na poľnohospodárskej produkcii v rámci príslušných prenajatých parciel – kultúrnych dielov. Tento zoznam bude k dispozícii koncom tohto roku. Pozemkový fond požiada nájomcov, ktorí žiadali v zmysle príslušného zákona o odpustenie, respektíve zníženie nájomného, o doloženie znaleckého posudku, ktorého súčasťou bude výpočet poklesu úžitkov z prenajatých pozemkov, pričom do výnosu musia byť pripočítané aj dotácie na kompenzáciu strát. Ak nájomcovi úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, môže mu SPF odpustiť, respektíve znížiť nájomné.“

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down