13.02.2017 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrody jarných repiek s registráciou na Slovensku

Sortiment odrôd jarnej repky registrovaných v Slovenskej republike tvorí 9 odrôd, z nich päť je klasických líniových odrôd a štyri sú hybridné odrody. V sortimente sú dve hybridné repky s rezistenciou k účinnej látke imazamox, je to PR45H72 a PR45H73. Obidve sú zapísané v Zozname registrovaných odrôd technológie Clearfield.

Úrodné a olejnaté

Šľachtením sa podarilo výrazne zvýšiť výkonnosť jarných repiek aj obsah oleja v semene. Úrody semena v štátnych odrodových skúškach dosahujú v priemere 3 - 5 ton na hektár a obsah oleja 45 – 50 percent pri nových odrodách, čo je porovnateľné s ozimnými repkami. V roku 2016 bol priemerný obsah oleja v pokusoch 46,3 percenta, pričom hybrid Achat dosiahol v priemere zo všetkých pokusov 48,3 percenta, na skúšobnej stanici v Bodorovej mal 50,1 percenta. Hybrid Makro mal priemerný obsah oleja 48,4 percenta, v Bodorovej dosiahol 49,3 percenta.

Na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok budú v roku 2017 zaregistrované dve nové hybridné odrody jarnej repky PS303 a PS304. Novinky dosiahli vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých pestovateľských oblastiach. Vynikajú vysokým obsahom oleja nad 46,0 percent. Všetky uvedené registrované odrody jarnej repky prešli overením v podmienkach Slovenskej republiky a na ich dobré vlastnosti sa môže pestovateľ spoľahnúť.

Registrované odrody jarnej repky

Achat

Ide o hybridnú odrodu s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov. V štátnych odrodových skúškach bola skúšaná v rokoch 2010 - 2011.

Achat je stredne skorá až neskoršia odroda s dobrým zdravotným stavom. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má  dobrú.

Úroda semena bola 121,3 percenta v porovnaní s priemerom kontrolných odrôd Haydn a Heros. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola nízka 3,81 gramu. Obsah oleja v sušine semena stredne vysoký 44,1 percenta, obsah glukozinolátov nízky 9,8 µmol/g semena. Hybridná odroda Achat dosiahla počas štátnych odrodových skúšok vysoké úrody semena, zvlášť v zemiakarskej a horskej pestovateľskej oblasti.

Cleopatra

Je líniová odroda s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a nízkym obsahom glukozinolátov. V štátnych odrodových skúškach bola skúšaná v rokoch 2012 - 2014.

Cleopatra je skorá odroda s dobrým zdravotným stavom. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má veľmi dobrú.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down