08.12.2017 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odštartovala príprava ďalšieho ročníka CDP

Podobne ako v minulých rokoch, aj teraz vás budeme na stránkach našich novín pravidelne informovať o prípravách v poradí už siedmeho ročníka Celoslovenských dní poľa, ktoré sa uskutočnia 5. a 6. júna 2018 v Dvoroch nad Žitavou.

Príprava výstavného pozemku

Priestor, na ktorom sa výstava uskutoční, sa nachádza už tradične na pozemkoch Združenia agropodnikateľov, družstva v Dvoroch nad Žitavou, ktoré je aj hlavným spoluorganizátorom tejto výstavy. Predplodinou na tejto parcele bol hrach siaty. I keď pod strukoviny nie je zvykom aplikovať organické hnojivá, vzhľadom na to, že ide o prezentačný pozemok aplikovali sme k predplodine maštaľný hnoj v dávke 40 ton na hektár, čím sme okrem dodania živín a humusu vylepšili fyzikálne vlastnosti pôdy. Po zbere hrachu sme pozberové zvyšky zapracovali diskami. Po vzídení výmrvu a burín sme na pozemok aplikovali 200 kg NPK (15:15:15) s následným zaoraním do hĺbky 22 centimetrov a zavalcovaním.

Sejba ozimnej repky

Predsejbovú prípravu pod repku sme uskutočnili začiatkom septembra dvomi prejazdami kompaktorom, čím sme pozemok dokonale vyrovnali a dosiahli sme dobrú štruktúru pôdy. Po príprave pôdy sme pozemok rozmerali a vytýčili jednotlivé jazdy sejačky. Taktiež bola zasiata úvrať, ktorej porast bude tvoriť ochranný pás celého areálu výstavy. Sejbu sme vykonali 7. septembra maloparcelovou bezzbytkovou sejačkou, ktorú nám na tento účel každoročne poskytuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky – Skúšobná stanica v Želiezovciach. Spolu bolo zasiatych 121 maloparcelových pokusov ozimnej repky, z toho 104 políčok odrôd a hybridov a 17 políčok pre ukážky aplikácie prípravkov na ochranu a výživu rastlín. Následne sme celú plochu povalcovali cambridgskými valcami, čo zabezpečilo rovnomernejšie vzchádzanie rastlín. Políčka repky sme 8. septembra ošetrili preemergentne herbicídom s účinnou látkou clomazone a metazachlor. Na políčka určené pre chemické pokusy sme aplikovali prípravky jednotlivých spoločností podľa ich požiadaviek. Repka kompletne povzchádzala až po výdatných zrážkach, ktoré prišli v polovici septembra, kedy v priebehu týždňa napršalo 108 milimetrov. Keďže od vzídenia repky pretrvávalo prevažne daždivé počasie, rastlinky neboli poškodzované skočkami a tak sme insekticídne ošetrenie vykonali až 29. septembra, kedy skočky začali poškodzovať mladé rastlinky. Začiatkom novembra sme porasty repky ošetrili fungicídom s účinnou látkou difenoconazole a tebuconazole, ktorý má aj významné morforegulačné účinky. Repky sa teraz nachádzajú v štádiu prízemnej listovej ružice s 8 - 9 listami, hrúbkou koreňového kŕčka 10 - 12 milimetrov a vstupujú do zimy v dobrom kondičnom stave.

Sejba ozimín

Predsejbovú prípravu sme vykonali radličkovým kypričom a následne kompaktorom, čo zabezpečilo lepšie utuženie a urovnanie pozemku. Ďalej sme pozemok rozmerali na jednotlivé bloky políčok a vytýčili začiatok a koniec každého prejazdu sejačky.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down