24.01.2020 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odštartovali prípravu sezóny 2020

V novembri 2019 sa tradične v Mojmírovciach uskutočnil odborný seminár spoločnosti KWS Semena. Okrem iného zameraný na pôdu, ako základný neobnoviteľný výrobný faktor, ktorý pre prvovýrobu predstavujú úplný grunt. Ďalej na špecifiká silážneho manažmentu a obsah mykotoxínov v rastlinnej produkcii - ako ich deaktivovať. Taktiež na technológie ochrany poľných plodín s výhľadom do budúcnosti. Súčasťou bolo predstavenie noviniek z portfólia KWS pre nasledujúcu sezónu.

Hostí podujatia privítal Ing. Ivan Dzubák, konateľ spoločnosti KWS. V úvode skonštatoval, že sezóna v roku 2019 nebola z pohľadu pestovania kukurice priaznivá. Sucho v apríli vystriedali nadpriemerné úhrny zrážok v máji. Nadpriemerne vysoké teploty v júni sa podpísali najmä na výslednej produkcii zrna.

Pôda - (ne)významný faktor v produkčnom procese poľných plodín?

„Produktivitu rastlín – danú úrodovým potenciálom získaným v procese šľachtenia, najvýznamnejšie ovplyvňujú klimatické a pôdne faktory. Klimatické podmienky nevieme ovplyvniť priamo, ale vieme ich regulovať intenzifikačnými faktormi, napr. zavlažovaním, voľbou suchovzdorných odrôd, osevným postupom, agrotechnikou, atď.“ uviedol Ing. Ján Halas z NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Prešov. Vo svojej prednáške poukázal aj na pokles úrovne hnojenia, dôsledkom čoho na finálnej úrode participujú zvýšeným podielom faktory prostredia - úrodnosť pôdy a počasie. Z prezentovaných údajov ďalej vyplynulo, že súčasné nedostatky v pestovateľskom systéme majú oveľa väčšie negatívne dôsledky na úrode a rentabilite pestovaných plodín ako tomu bolo v minulosti. Podľa J. Halasa otázkou je, akým spôsobom efektívnejšie využiť biologický potenciál pestovaných odrôd? Prvou vecou je správny výber odrody. Samotná výkonnosť odrody je silne závislá na podmienkach, v ktorých bola vyšľachtená. Druhým faktorom je optimalizácia podmienok prostredia. Z nich dominuje pôda a starostlivosť o jej úrodnosť. Revitalizáciou pôdy vieme korigovať aj vplyv nepriaznivých prvkov počasia (sucho, chlad, vysoké úhrny zrážok), ako už bolo uvedené. „Podmienky prostredia vieme optimalizovať agrotechnikou, systémom striedania plodín (napr. zaradenie viacročných krmovín), aplikáciou hnojív vrátane vápnenia a ochranou rastlín. Výkonné prostredie bude aj naďalej podmienkou realizácie biologického potenciálu odrôd,“ dodal J. Halas.

Vybrané specifiká silážneho manažmentu

„Čo sa týka kvality krmív, základom je dodržiavanie technologických postupov ako je optimálna fenofáza na začatie kosby, rezanie porastu, inokulácia rezanej hmoty, navážanie hmoty do silážneho žľabu, utláčanie, hermetizácia a fermentácia silážnej hmoty. Najdôležitejšou krmovinou v jarnom období je lucerna siata,“ povedal v úvode svojej prezentácie Dr. Pavel Struhár, poradca pre výživu hospodárskych zvierat, spoločnosť Biomin Slovensko. Pre dosiahnutie vynikajúcich parametrov kvality lucerny musí byť obsah dusíkatých látok cez 22 percent, pričom aj lucerna v dostatočnej kvalite musí mať obsah dusíkatých látok 20,5 percenta. V prípade obsahu NDV by mal byť okolo 35 do 40 percent a ADV v rozmedzí 30 - 35 percent.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down