08.12.2014 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odvetvie a štátny rozpočet

Štátny rozpočet a s ním súvisiace zákony patria medzi najdôležitejšie zákony štátu. Aj poľnohospodárska verejnosť by im mala venovať veľkú pozornosť. Väčšiu než akú im venuje dnes. V rozpočte je presne určená pozícia rezortu a dôležitosť, akú mu vláda prikladá. Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu na rok 2015 však odsunul rezort pôdohospodárstva na okraj vládneho záujmu.

(môj názor)

Predstavitelia nášho rezortu sa dlhodobo snažia vzbudiť dojem, že rezort je schopný ovplyvniť smerovanie vývoja poľnohospodárstva a potravinárstva. A to najmä smerom k lepším zajtrajškom. Na to sa prijímajú vládne koncepcie a akčné plány.

Pri prečítaní návrhu štátneho rozpočtu v kapitole rezortu pôdohospodárstva som však zostal zaskočený. Podľa tohto dokumentu, v roku 2015 dosiahne štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva pomyselné dno - len 5,03 mil. eur! Jej úroveň bude v porovnaní s našimi najbližšími susedmi nižšia o stovky percent!

Len na ilustráciu uvádzam, na čo všetko by sa mohla v SR využiť štátna pomoc, doteraz notifikovaná a schválená Bruselom. Napríklad na úhradu časti nákladov na poistenie úrody a chovov hospodárskych zvierat, na kompenzáciu strát na zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení, na vakcinačné programy, na podporu opeľovacejčinnosti včiel, na ochranu genofondu zvierat a na záchranu ohrozených genetických zdrojov rastlín, na kontrolu úžitkovosti zvierat, na plemenársku evidenciu a na vedenie plemenných kníh.

Zo štátnej pomoci je možné financovať aj údržbu, opravu a prevádzku hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu prostredníctvom š.p. Hydromeliorácie, ako aj realizáciu protipovodňových opatrení na vodných tokoch a starostlivosť o drobné vodné toky. Štátna pomoc je určená aj na podporu činnosti Národného žrebčína  Topoľčianky, Závodiska, š.p., Bratislava, Lesov Slovenskej republiky, š.p., a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulíč, š.p. Možno ju využiť na organizáciu súťaží a výstav, na organizáciu medzinárodných podujatí a možno z nej podporiťaj účasť na medzinárodných podujatiach. Je možné použiť ju na prezentáciu produkcie, produktov lesnej výroby, poľovníctva a rybárstva a tiež prírodného, historického a kultúrneho dedičstva.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down