06.03.2016 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Opatrenia na riešenie krízovej situácie v odbyte surového kravského mlieka

Tlak na vyšší výkon je tlak na vyššiu spotrebu a nižšiu životnosť. A je jedno, či je to traktor alebo krava. Vysoké obrátky nielen zvyšujú náklady na jednotku výkonu, ale najmä znižujú životnosť stroja, alebo zvieraťa.

(môj názor) 

Chovy dobytka podliehajú zvýšenej podpore na dobytčiu jednotku aj s opatreniami, ktoré znevýhodnili podhorské oblasti dotáciami na plochu a tieto boli presunuté na podporu stavov dobytka cez dobytčie jednotky (DJ). Cenové výkyvy v odbyte mlieka majú celoeurópsky charakter, a v tomto smere je pri masívnej podpore pôdohospodárstva dôležité orientovať sa aj na hľadanie vnútorných východísk, a to znižovania produkcie mlieka, ale nie na úkor stavov, ale na úkor dennej úžitkovosti (nižšej produkcie pri nižších nákladoch a pri dlhšej životnosti kráv).

Aj samotné náklady 40 centov na liter surového kravského mlieka, na ktoré poukazuje Odbytové družstvo Sever, svedčí o vysokých vložených nákladoch na produkciu jedného litra mlieka, ktorá sa s ťažkosťami a najmä so stratou realizuje pri súčasných realizačných cenách.

Preto je na úrovni ministerstva pôdohospodárstva, zväzu prvovýrobcov mlieka a chovateľov kráv s trhovou produkciou mlieka potrebné prijať účinné opatrenia:

 *Upozorniť chovateľov na hľadanie riešení znižovania nákladov v chovoch (aj prechodom na chovy menej náročných pôvodných plemien dobytka), s podmienkou budúcej štátnej pomoci najmä pri udržaní a zvyšovaní stavov dobytka s kombinovanou úžitkovosťou (produkcia: mäso - mlieko).

*Viac a efektívnejšie využívať potenciál domácej krmovinovej základne objemového a jadrového krmiva, zodpovedajúcej chovanému typu dobytka. Pre znižovanie nákladov vo výrobe mlieka nákup vysokoenergetických a drahých komponentov pre zvyšovanie výroby mlieka (sója, bavlník, glutén, drahé lieky atď.).

(Viac sa dočítate v Roľníckych novinách)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down