02.07.2024 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ošetrenie proti chorobám cukrovej repy

V tomto období pozorujeme prvé výskyty najrozšírenejšej a najnebezpečnejšej choroby repy - hnedej škvrnitosti listov - cerkospóry repovej (Cercospora beticola). K rozvoju choroba vyžaduje vlhké počasie s teplotami 20-27℃, nočné teploty nad 16℃. Nástup ochorenia môže byť po dosiahnutí podmienok veľmi rýchly. Príznaky sú viditeľné ako škvrny na listoch. Na začiatku výskytu sú veľké 2-3 milimetre s výrazným hnedofialovým lemovaním a sivohnedým stredom. Vo vlhkom počasí je na ich povrchu viditeľný striebristý nálet konídií. Postupne môžu škvrny splývať a usychať.

Signalizačná správa

Cerkospóra repová sa šíri v troch fázach. Najskôr horizontálne z rastliny na rastlinu, čo trvá dva až štyri týždne, následne vertikálne zo starších listov na mladšie a posledná tretia fáza znamená epidémiu. Kvôli škodám, ktoré táto choroba spôsobuje, ak sa proti nej nezasiahne chemicky, je nutné ošetrovať. Prahová hodnota pre ošetrenie sa určuje pri dosiahnutí kritického čísla päť napadnutých listov zo sto odtrhnutých listov z rôznych rastlín v poraste, ak je na liste aspoň jedna škvrna. Toto platí do 10. augusta a zodpovedá napadnutiu päť percent porastu, čo je najvyššia možná akceptovateľná miera napadnutia z primárnej infekcie. Druhá prahová hodnota je akceptovateľná pri napadnutí do 40 až 50 listov zo sto po 15. auguste, pri vyššom počte je nutné zasiahnuť. Dôvodom na ošetrenie je aj ohniskový výskyt. Práve júlové výskyty cerkospóry sú rozhodujúce pre jej ďalšie šírenie, lebo sú to primárne infekcie z pozberových zvyškov. Pri ich objavení na poraste treba ošetrovať dvakrát za vegetáciu: prvé ošetrenie v júli, druhé ošetrenie o dva týždne. Ak sa prvé príznaky choroby objavia až v auguste je potrebné jedno ošetrenie. Pri dosiahnutí kritického čísla až v druhej polovici augusta je už ošetrenie málo efektívne. V našich pestovateľských oblastiach sa ošetrovanie cukrovej repy proti cerkospóre hneď na začiatku výskytu ukázalo ako vysoko rentabilné, lebo choroba dokáže napadnúť sekundárne celý porast a znížiť cukornatosť a úrodu buliev až na 50 percent.

Preventívne opatrenia

Ide o zaoranie rastlinných zvyškov, správna výživa rastlín (neaplikovať neskoro dusík, zabezpečiť dostatok bóru, horčíka, mangánu), dodržanie časového odstupu štyroch rokov od pestovania repy na tom istom pozemku, zaraďovať do osevného sledu nehostiteľské plodiny ako je kukurica, repka, mak, zemiaky, strukoviny, alebo ovos, dodržať vzdialenosť minimálne sto metrov od pozemku, kde sa v predchádzajúcom roku pestovala repa, obmedziť pestovanie iných hostiteľských rastlín (špenát, mrlíkovité), využiť vhodne závlahu, ošetrovať proti burinám a škodcom, vyberať tolerantné odrody a silne napadnuté porasty zberať prednostne.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down