Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

Na Slovensku má pestovanie kapusty repkovej pravej dlhú tradíciu a je najvýznamnejšou a najrozšírenejšou olejnatou plodinou.

Výhody pestovania

Výhody pestovania repky sú viaceré. Konkrétne pracovné operácie technologického systému nie sú termínovo zhodné s priebehom technologických úkonov v  obilninách, strukovinách a okopaninách. Termínovo uvoľňuje pozemok, čo umožňuje kvalitné založenie porastu následných plodín (obilnín). odumreté koreňové zostatky vytvárajú drenážnu sieť pre koreňový systém náhradnej plodiny. Korene repky obnovujú štruktúru pôdy, nakoľko sa nachádzajú pomerne hlboko, čím majú podobný účinok na kvalitu pôdy ako strukoviny. V priebehu jesenného obdobia vytvorená biomasa porastu prispieva k optimálnej pôdnej zrelosti, potláčaniu niektorých druhov burín a obmedzeniu vodnej a veternej erózie. Je konzumentom všetkých živín, ktorých podstatná časť sa spätným transportom vracia do pôdy. Repka je považovaná za významného prerušovača obilnín. V systéme striedania plodín má významné postavenie, čo je dané predovšetkým dodaním a mikrobiologickým rozkladom organickej hmoty, výrazným antifytopatogénnym pôsobením a tvorbou drobnohrudkovitej štruktúry pôdy, s priaznivými fyzikálnymi vlastnosťami. Obohacuje pôdu o  organickú hmotu, prispieva k  zachovaniu pôdnej úrodnosti, zlepšuje bilanciu organickej hmoty a vodnej kapacity pôdy. Vegetačný porast, už v jesennom období, odčerpá množstvo dusíka z pôdy, čím zabraňuje jeho vyplavovaniu. Slama je hodnotný energetický produkt, považuje sa za potencionálnu energetickú plodinu. Repka má porovnateľnú predplodinovú hodnotu ako hrach siaty, môže sa pestovať po skoro zberaných predplodinách. V neposlednom rade pozitívne vplýva na štruktúru rastlinnej výroby, predovšetkým v oblastiach s nižšou bonitou pôdy a nerovnomerným prerozdelením zrážok.

Zakladanie porastov

Minimalizačnú technológiu zakladania porastov, ktorá sa v SR používa na čoraz väčších výmerách, uprednostníme tam, kde je potrebné šetriť pôdnu vlahu. To sa javí i v kontexte klimatickej zmeny ako dôležitý prvok agrotechniky zakladania kapusty repkovej pravej. To je úzko prepojené i s dostatočným pokrytím pôdy rastlinnými zvyškami. Túto technológiu je možné použiť i vtedy, keď nemá pestovateľ dostatok času na klasické obrábanie pôdy a predsejbovú prípravu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down