27.06.2019 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

Na Slovensku má pestovanie kapusty repkovej pravej (repky) dlhú tradíciu a je najvýznamnejšou a najrozšírenejšou olejnatou plodinou. Nakoľko sa pestovanie repky presunulo do teplejších výrobných oblastí (KVO, RVO), produkčné plochy sú limitované množstvom vlahy v jesennom období a priebehom teplôt v zimnom období.

Napriek tomu záujem o jej pestovanie naďalej pretrváva, pričom dôvodom sú aj dobré odbytové možnosti a ich stabilita. Svoje zohráva aj široká využiteľnosť tak na potravinárske ako aj nepotravinárske účely. V súčasnosti sa záujem o pestovanie a dopyt po repke drží na vysokých číslach. Využíva sa v potravinárskom priemysle pri výrobe jedlých olejov, je i energetickou surovinou, ktorá sa uplatňuje pri výrobe metylesteru repkového oleja, ktorý sa stáva v dôsledku hroziaceho poklesu svetových zásob ropy strategickou surovinou. To sa podieľa na zvyšovaní pestovateľských plôch tejto plodiny v dôsledku priaznivých výkupných cien semena repky.

Problémom však aj naďalej zostáva výraznejšia variabilita úrod v jednotlivých pestovateľských ročníkoch.

Zaradenie v osevnom postupe, striedanie plodín

Technológia pestovania kapusty repkovej pravej je veľmi komplexný proces vyžadujúci neustálu pozornosť. Je to proces, pri ktorom najsilnejšími faktormi sú podmienky pestovania, odroda a v neposlednom rade samotný pestovateľ. Podmienky pestovania nás každý rok stavajú do novej a novej situácie a zodpovedajú meniacemu sa klimatickému charakteru pestovateľských regiónov.

Významným faktorom v technológii pestovania repky je, ešte pred výberom odrody, resp. hybridu, osevný postup a striedanie plodín. Dnes často počujeme o „prerepkovaní“. A tomu sa chceme vyhnúť.

V osevnom postupe sú pre ňu vhodnými predplodinami obilniny, najmä jačmeň ozimný, pšenica ozimná. Jačmeň siaty jarný je menej vhodný, pretože zanecháva pôdu neštruktúrnu, poškodenú a ochudobnenú o živiny. Za nevhodné môžeme považovať také predplodiny, ktorých termín zberu je ukončený po 5. až 10. auguste a neumožňujú sejbu v rámci  agrotechnického termínu.

Pestovanie kapusty repkovej pravej sa po sebe neodporúča z dôvodu výskytu niektorých chorôb (Phoma, Sclerotinia, Verticulum, Rhizoctonia a pod.) a škodcov (Ceutorhynchus napi, Heterodera schachtii, Stylomatophora a pod.).

Dôležité je predplodinu včas pozberať a slamu kvalitne rozdrviť a rozmetať, prípadne pozberať. Ak chceme slamu lepšie rozložiť, môžeme aplikovať 100 až 120 litrov DAM-u 390 na hektár, alebo močovinu, či síran amónny

V systéme striedania plodín má kapusta repková pravá významné postavenie, čo je dané predovšetkým dodaním a mikrobiologickým  rozkladom organickej hmoty, výrazným antifytopatogénnym pôsobením a tvorbou drobnohrudkovitej štruktúry pôdy s priaznivými fyzikálnymi vlastnosťami.

Ako si vybrať odrodu

Odrody (hybridy) je nutné pestovať také, ktoré sa budú vedieť adaptovať na rôznorodé podmienky pestovania v SR so snahou dosiahnuť vyrovnané a kvalitné úrody. Pri výbere treba posudzovať odrody nielen podľa výkonnosti, ale tiež ďalších kritérií, ktorými sú odolnosť k napadnutiu hubovými chorobami, odolnosť k poliehaniu a v neposlednom rade aj podľa dosahovaných kvalitatívnych ukazovateľov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down