Osivo a technológia pre výsev repky

Olejniny sú nezastupiteľné tak vo výžive ľudí, ako aj v kŕmnych dávkach hospodárskych zvierat. V posledných rokoch možno badať vzostupný trend spotreby rastlinných olejov v porovnaní so živočíšnymi. Často je to ale podmienené finančnou situáciou spotrebiteľa a cenou produktov.

Využitie olejnín

Spotreba tukov v SR na osobu za rok je približne 25 kg, z toho asi 18 kg je rastlinného pôvodu. Ich využitie je možné i pre narastajúci podiel olejov pri výrobe bionafty. Okrem hlavného produktu poskytujú vedľajšie produkty, ako výlisky, resp. extrahované šroty, ktoré sú významnou zložkou kŕmnych zmesí.

K najvýznamnejším olejninám v celosvetovom meradle sa radia: sója fazuľová, bavlník, kapusta repková pravá (repka), podzemnica olejná, slnečnica ročná, oliva, palma olejová, ľan olejný, sezam, ricín a ďalšie.

Najrozšírenejšími olejninami na Slovensku je repka a slnečnica. Z ostatných olejnín sa pestuje mak, horčica, ľan olejný a sója, ktorej plochy sa v posledných rokoch zvyšovali. Najvýraznejšie stúpli plochy sóje a repky. Nevýhodou vysokého zastúpenia olejnín je zníženie pestrosti osevných postupov, čo negatívne pôsobí na pôdnu úrodnosť, ale aj na zdravotný stav porastov a tým aj na zvýšené nároky z pohľadu spotreby pesticídov. Celková produkcia olejnín hlavne z dôvodu prudkého nárastu ich pestovateľských plôch (repka, slnečnica) veľmi výrazne v priebehu rokov lineárne rástla.

Aktuálny stav

Podľa údajov NPPC – VÚEPP výmera zberovej plochy repky v roku 2015 klesla druhý rok po sebe, a to o 6 264 hektárov (-5,0 percent). V porovnaní s rekordnou produkciou v roku 2014 sa v roku 2015 znížila produkcia o 128 232 ton (-28,6 percenta). Podobne, aj priemerná hektárová úroda klesla o 24,6 percenta. Dovoz repky sa zvýšil o 30,6 percenta. Najväčší objem repky sa doviezol z Českej republiky (58,5 percenta) a z Rakúska (18,3 percenta). Vývoz repky sa znížil o 46,9 percenta. Najviac repky sa vyviezlo do Rakúska (65,8 percenta), Poľska (15,8 percenta) a do Českej republiky (15,1 percenta). Produkcia repky tvorila 89,9 percenta z celkovej ponuky, t. j. o 4,3 p. b. menej ako rok predtým. Z dôvodu pretrvávajúcej absencie spracovateľských kapacít olejnín sa z celkovej ponuky repky doma použilo 67,6 percenta, z toho sa na potravinárske účely použilo 3,2 percenta repky a zvyšok sa použil na výrobu MERA.

Bilancia repky (zdroj NPPC – VÚEPP)

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Osevná plocha (ha) 145 309 107 823 137 176 125 773 120 432
Zberová plocha (ha) 143 676 106 839 136 566 125 566 119 302
Hektárová úroda (t.ha-1) 2,31 1,99 2,74 3,57 2,69
Produkcia (t) 332 155 212 632 373 960 448 858 320 626

Podľa údajov SZO a SPPK  na rok 2016/17  repka bola vysiata na 133 tis. ha.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *