Účinnosť Laudisu na pichliač roľný

Osvedčená postemergentná ochrana kukurice proti burinám.

V ostatných rokoch zaznamenávame medziročne veľké rozdiely v priebehu počasia na jar s výrazným vplyvom na účinnosť a selektívnosť herbicídov v kukurici. Napriek výkyvom v úhrne zrážok sa všetci snažia dosiahnuť, aby porasty kukurice boli čisté bez burín každý rok, či je suché počasie alebo dostatočne prší, najlepšie jednou aplikáciou bez opravných ošetrení. Na dosiahnutie spoľahlivej pôdnej účinnosti preemergentného herbicídu je potrebné, aby približne do 10 dní po aplikácii dážď prevlhčil pôdny profil do hĺbky 3 cm (úhrn zrážok 10 – 20 mm počas 1 – 2 dní).

Ak dostatočne nezaúčinkovala preemergentná alebo skoro postemergentná aplikácia alebo sa na pozemku nachádzajú trvalé ťažko ničiteľné buriny, je potrebné použiť osvedčené herbicídy aplikovateľné v štádiu kukurice od 2. až do 6. listu po vzídení burín. Spomedzi postemergentných herbicídov si titul najlepší herbicíd v kukurici za ostatné roky právom vybojoval prípravok Laudis®, pričom v minulom roku prišiel do ponuky nový herbicíd MaisTer® power, ktorý nahradil a v mnohých ohľadoch vylepšil starší MaisTer® WG. Aký je medzi týmito výbornými herbicídmi rozdiel a ako sa líšia? V prvom rade je potrebné pripomenúť, že obidva herbicídy nevyžadujú použitie ďalších zmáčadiel a výnimočná komplexnosť herbicídnej účinnosti prípravkov vylučuje potrebu kombinácií s inými herbicídmi. Obidva herbicídy MaisTer® power aj Laudis® je možné použiť od 2. listu kukurice až do 8. listu, pričom Laudis je natoľko selektívny, že túto jeho výhodu si pochvaľujú i množitelia osivových línii a pestovatelia cukrovej kukurice. Vďaka použitým trom účinným látkam v prípravku MaisTer® power majú pestovatelia k dispozícii prvý postemergentný herbicíd s veľmi dobrou pôdnou reziduálnou účinnosťou. MaisTer® power má najširšie spektrum účinnosti v rámci súčasnej ponuky herbicídov na ošetrenie kukurice. Použitie a dávkovanie je veľmi jednoduché pre každého pracovníka, ktorý vykonáva aplikáciu a navyše účinnosť nie je závislá na technológii spracovania pôdy a sejby. Po postemergentnej aplikácii MaisTer® power sa už nemusíte obávať ďalšieho vzchádzania burín, z dôvodu veľmi dobrej pôdnej reziduálnej účinnosti. V zasiahnutom pýre plazivom sa účinné látky dostávajú až do rhyzómov v danom roku a v následných plodinách je výrazne obmedzené jeho vzchádzanie. Rumančekovité buriny, pohánkovec, pichliač, ovos hluchý a mnohé ďalšie buriny uvedené v tabuľke, nie sú prekážkou pre tento herbicíd. Laudis® – je niekoľkoročným víťazom spomedzi herbicídov na ošetrenie kukurice. Laudis® sa vyznačuje najrýchlejšou účinnosťou, najväčšou silou aj proti prerasteným burinám vrátane pichliača roľného a najvyššou selektívnosťou pre kukuricu. Slogan „Sila účinnosti v harmónii s kukuricou“ pre Laudis® bol zatiaľ vždy potvrdený. Výmera kukurice ošetrovaná herbicídmi postemergentne od 4. listu sa v posledných rokoch pohybuje na úrovni 60 % z celkovej výmery. V súvislosti s pracovnou špičkou v tomto období a možnými nevhodnými podmienkami pre aplikáciu nezostáva veľa času na optimálne použitie iných postemergentných herbicídov. V niektorých prípadoch sú ošetrenia vykonávané, keď sú buriny už vo vysokých rastových fázach a silno konkurujú kukurici. Rýchla širokospektrálna účinnosť herbicídu Laudis® v spojení s jeho vysokou selektívnosťou pre kukuricu je pre tieto prípady ideálnym riešením. K Laudisu sú citlivé tieto buriny: láskavce, horčiaky, stavikrv vtáčí, mrlíky, pichliač roľný, voškovníky, podslnečník Theofrastov, loboda konáristá, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny, bažanka ročná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, ľuľok čierny, lipkavec, konopnica napuchnutá, výmrv slnečnice, hluchavky, horčica roľná, reďkev ohnicová, durman obyčajný, hviezdica prostredná, výmrv repky, štiavec kučeravý, ježatka kuria, proso siate, moháre. MaisTer® power i Laudis® sú právom považované za overené širokospektrálne herbicídy do kukurice a pri ich použití zabezpečia s ohľadom na spektrum burín výborný rýchly nástup a dlhotrvajúci účinok.

Pestovatelia s väčšou výmerou kukurice pre optimalizáciu nákladov môžu využiť jednorazovú XL objednávku v množstve 400 litrov Laudisu a celých násobkov tohto množstva, balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % výhodnejšia.

Účinnosť prípravku Maister power

Ing.Ján Hanuska, Bayer

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *