Ovocinárstvo na Slovensku a jeho perspektíva I.

Cieľom produkčného ovocinárstva ako ekonomickej (podnikateľskej) činnosti je dosiahnutie zisku a to ideálne takého, ktorý umožní v ďalšom období vybudovanie novej produkčnej ovocnej výsadby. Technológia pestovania a odborná spôsobilosť pestovateľov najmä v subjektoch špecializovaných na produkciu ovocia na Slovensku je všeobecne na vysokej úrovni a mnohé výsadby sú špičkové. Problematická je žiaľ ekonomická stránka ovocinárskej výroby. V Európskej únii je poľnohospodársko-potravinárska výroba podporovaná zdrojmi EÚ ako aj jednotlivými členskými štátmi. Štátna podpora špeciálnej rastlinnej výroby je u nás nižšia ako v okolitých štátoch, čo výrazne znižuje konkurencieschopnosť našich ovocinárov a ekonomiku ich výroby.

Informácie o špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane základných ekonomických informácií (napr. cenách výrobcov) možno získať aj z aktuálnych Komoditných situačných a výhľadových správ a v tzv. Zelenej správe, ktoré sú prístupné na web-stránke Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Tieto informácie by si mali záujemcovia o podnikanie v tejto oblasti preštudovať vopred s cieľom získať aspoň základný prehľad a za účelom vypracovania čo najreálnejšieho podnikateľského projektu. V prípade vysoko intenzívnych výsadieb je zníženie investičných nákladov prakticky nemožné, pretože prináša vysoké riziká aj z hľadiska ziskovosti produkcie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začalo začiatkom januára 2022 proces schvaľovania Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 na národnej úrovni s tým, že jeho oficiálne predloženie na schválenie Európskej komisii sa predpokladá do konca tohto mesiaca. V rámci príprav bola vypracovaná SWOT analýza. Dokumenty sú prístupné na web-stránke MPaRV SR.

Informácie o výzvach na predkladanie žiadostí o podporu pre poľnohospodárov sú zverejňované na web-stránke Poľnohospodárskej platobnej agentúry. V prípade špeciálnej rastlinnej výroby sú rôzne oblasti, napr.: špeciálna rastlinná výroba; špeciálna rastlinná výroba - malí poľnohospodári; skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby; špeciálna rastlinná výroba – projekty do 80 000 eur. Pre ovocinárov je využiteľná aj aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre investície do hmotného majetku – Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby. Ide o podporu pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, napr. v oblasti konzervárenského a mraziarenského priemyslu (napr. výroba výživ, džemov a lekvárov); liehovarníckeho, vinárskeho priemyslu, priemyslu nealko nápojov; pre prvovýrobcov investície do odbytových miest a mobilných odbytových zariadení.

Výzvy pre ŠRV

Asi najväčšími výzvami pre špeciálnu rastlinnú výrobu sú výška investičných nákladov na vybudovanie novej výsadby, odbyt produkcie (v oboch oblastiach je prakticky nevyhnutná štátna pomoc; nutné je združovanie producentov do funkčných odbytových združení a produkčných zväzov), problematika pracovnej sily - jej nedostatok je skomplikovaný pandémiou Covidu-19, pričom v ovocinárstve je požiadavka na pracovnú silu (ľudskú prácu) vysoká aj napriek snahe čo najviac mechanizovať – strojovo zabezpečiť výrobu (pričom ceny strojov sú pre domácich producentov vysoké).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down