Ozimné obilniny vo vegetačnom roku 2023/2024

Atypické podmienky počasia ovplyvnili sejbu a následný rast obilnín už na jeseň 2023. Takmer na celom Slovensku boli pri zakladaní porastov ozimných obilnín dobré vlahové podmienky. Našli sa lokality, kde bolo až nadpriemerne vlhko a naopak aj lokality s prejavujúcim sa suchom. Teplý november vytvoril  podmienky aj neskoršie siatym obilninám, aby aj keď pomalšie, ale predsa dorástli. Začiatkom decembra sa objavili mrazy, ktoré prirodzene zastavili vegetáciu.

Okienko odborníka

Väčšina porastov ozimných obilnín bola pri bežnom pohľade začiatkom februára celkom dobre zapojená. Skoršie siate ozimné jačmene boli a sú pomerne husté. Už na jeseň sa lokálne vyskytovali na listoch ozimnej pšenice nekrotické škvrny, pri podrobnejšej prehliadke identifikované ako septórie. Na ozimných jačmeňoch sa vyskytla hnedá škvrnitosť a múčnatka.

Žiaľ, nepriazeň počasia v podobe nadmerných zrážok spôsobila, že ešte v novembri dobre vyzerajúce porasty boli a sú v súčasnej dobe zaplavené, alebo silno podmáčané a tým pádom aj totálne zdevastované. Tam, kde sa neprejavili nadpriemerné zrážky, sa na likvidácii porastov podpísali hraboše a to hlavne na pôdach, kde je viac rokov za sebou využívaná minimalizácia pri príprave pôdy pred sejbou. Ďalším nepriaznivým činiteľom na porastoch bola prítomnosť vysokej zvery, ktorá tiež prispela k značnej devastácii porastov.

Vysoké denné a nočné teploty vo februári otvorili predčasne vegetáciu, avšak potrebné úkony v podobe prihnojovania sa na viacerých lokalitách pre vyššie zmienené podmienky nedali urobiť.

Odporúčam, hneď ako sa bude dať vstúpiť do porastov, vykonať podrobnú prehliadku za účelom posúdenia zdravotného stavu porastov. Na ozimných jačmeňoch, hlavne na hustých, treba sledovať výskyt tyfuly – paluškovej hniloby (hlavné príznaky – napadnuté rastliny žltnú, až hnednú, v pazuchách listov sa objavujú tehlovo hnedé sklerócie), ktorá dokáže zlikvidovať veľa odnoží pri silnom výskyte až celé rastliny. Tu je jediná najlepšia ochrana bránenie porastu ľahkými bránami v smere riadkov, čím sa vybránia napadnuté rastliny a vytvorí sa priestor pre rast zdravých jedincov. Okrem paluškovej hniloby sa môže objaviť hnedá škvrnitosť, tiež rynchospóriová škvrnitosť a múčnatka. V tomto prípade je namieste voliť širokospektrálny fungicíd.

Ak uvidíme, alebo máme dojem, že vzrastovo menšie rastliny ozimnej pšenice začínajú strácať sýtu zelenú farbu, treba ísť do porastu a presvedčiť sa či rastlinky „neplávajú“ .Totiž boli aj stavy, kedy bol nočný mráz a cez deň boli plusové hodnoty, dôsledkom čoho došlo k strate kontinuity korienkov s pôdou a takéto rastliny sa dajú veľmi ľahko vytiahnuť zo zeme. V takejto situácii veľmi pomôže povalcovanie porastu ľahkými valcami, čím dosiahneme obnovenie kontinuity koreňa s pôdou. Naopak, na dlhodobo podmáčaných poliach, po osušení pôdy bude treba pôdu prevzdušniť, aby bol zabezpečený prístup vzduchu ku koreňom. Na ozimných pšeniciach treba sledovať aj stav koreňov a koreňového krčka, na ktorých je predpoklad výskytu černania päty stebla. Na steblách môžeme očakávať výskyt steblolamu (nekrotické oválne ohraničené škvrny ) a výskyt fuzarióz, ktorých prejav vidíme v  podobe bordových pásov, tiahnucich sa od koreňového krčka, poprípade od kolienka. Pre tie porasty, ktoré sa ešte zachrániť dajú, odporúčam zabezpečiť dostatočnú výživu a zároveň aplikovať účinnú chemickú ochranu.

Ing. MÁRIA SEKERKOVÁ, CSc.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down