19.12.2013 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Oznam PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznámenie pre žiadateľov,ktorým bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „PRV SR 2007 – 2013“) Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“) v rámci všetkých opatrení.

Na podnet Európskej komisie pripravil Centrálny koordinačný orgán dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov/prijímateľov pomoci v programovom období 2007 – 2013. Dotazník pozostáva zo 17 otázok a zachytáva všetky fázy procesu implemtácie fondov EÚ. Za účelom získania relevantného počtu  respondentov bola PPA požiadaná o spoluprácu. Dotazník je potrebné vypĺňať výlučne elektronicky na stránke  www.nsrr.sk, (https://docs.google.com/forms/d/1TfIZpHb23S_aLhL8w9DyOKWibxBxYw_IU5El4Hl_bw0/viewform) v termíne do 30. januára 2014. Pôdohospodárska platobná agentúra, týmto žiada všetkých prijímateľov pomoci, ktorým bola poskytnutá pomoc (bol im schválený projekt z ktoréhokoľvek opatrenia PRV SR 2007 – 2013) o vyplnenie uvedeného dotazníka.

(apa.sk)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down