12.04.2013 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov o priame podpory, ktorých časť poľnohospodárskej pôdy je dlhodobo podmáčaná a zalievaná, aby túto skutočnosť oznámli príslušnému regionálneme pracovisku PPA.

„Upozorňujeme poľnohospodárov, že ak po podaní jednotnej žiadosti na plochu v roku 2013 bude naďalej pretrvávať nepriaznivé počasie, ktoré im nedovolí z dôvodu vyššej moci dodržať podmienky pre poskytnutie priamych podpôr, treba túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnému regionálnemu pracovisku platobnej agentúry. A to prostredníctvom formulára Oznámenie o prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností, ktorý žiadatelia nájdu na našom webovom portáli v oznámení platobnej agentúry o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2013,“ uviedla PPA.
Ako platobná agentúra ďalej upozornila, žiadateľ v oznámení uvedie konkrétnu legislatívnu podmienku, ktorú nevie dodržať na deklarovanom kultúrnom diele a doloží k nej relevantné dôkazy, napríklad fotodokumentáciu.
Platobná agentúra zároveň oznamuje, že počas tohto roka bude nepretržite aktualizovaný Register produkčných blokov (LPIS) vyňatím plôch, ktoré už nie sú poľnohospodárskou pôdou (budovy, trvalé stavby, komunikácie, zárasty na TTP....). Preto upozorňuje žiadateľov o priame podpory, aby si tieto plochy vyňali z výmery uvedenej na grafických prílohách. V opačnom prípade budú mať naddeklarácie a krátené finančné prostriedky. Zmeny budú priebežne zverejňované aj na mapovom portály. (red)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down