24.06.2011 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

P. Baco: Ten pojem treba zamietnuť

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Dacian Ciolos nedávno vyrukoval s pojmom "aktívny farmár". Použil ho napríklad pri návšteve Bratislavy v apríli tohto roku. Na Slovensku s týmto pojmom zatiaľ veľmi nepracujeme. Diskusiu o ňom rozpútala len Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Ostatné profesijné, záujmové - či ak chcete - stavovské spolky, zväzy a združenia, nehovoriac už o materskom ministerstve pôdohospodárstva, zatiaľ tento pojem akosi nevzrušuje. Hoci, ak to pôjde podľa bruselských predstáv, ktoré aj v Bratislave načrtol eurokomisár pre chlebové odvetvie, práve na pojem a najmä na obsah pojmu "aktívny farmár" by v reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) EÚ, ktorej pravidlá vstúpia do platnosti od roku 2014, mala byť viazaná podpora poľnohospodárov z európskych peňazí.

Aby nebolo - s výnimkou agrárnej komory - úplné ticho, rozhodli sme sa zmapovať, čo si kto o pojme "aktívny farmár" myslí. A najmä ako si predstavuje jeho reálny obsah. Nie je to náhoda, že ako prvý bol nami oslovený pán PETER BACO. Nedávno ešte europoslanec a stále aktívny agrárny expert sa vari najlepšie na Slovensku orientuje v otázkach európskej agrárnej politiky ako aj v katakombách bruselskej eurobyrokracie.

"Pojem aktívny farmár treba zamietnuť", konštatuje hneď na úvod P. Baco. A príkre tvrdenie vystužil nasledujúcimi argumentmi. "Ten, kto ho dal na stôl, ten ho mal aj definovať. A mal kvantifikovať cieľ, ktorý chce uplatnením tohto pojmu dosiahnuť."

To však podľa názoru P. Baca navrhovateľ zjavne zámerne neurobil. "Problém bol hodený na stôl ako problém zástupný. Je to v podstate manéver, cieľom ktorého je odpútať pozornosť ľudí od samotnej podstaty reformy", myslí si bývalý europoslanec. V podobnom duchu hodnotí aj otázku "zastropovania" a "ozeleňovania".

Heslo pre prázdne hlavy

„Nečakať na dotácie, ale aktívne produkovať - veď to je heslo pre prázdne hlavy, a nie pre roľníkov a agropodnikateľov. Z podstaty farmárčenia predsa jasne vyplýva výhradne hospodárenie", podčiarkuje P. Baco.

A pripomína, že v oficiálnych dokumentoch EÚ, konkrétne v Nariadení Rady č. 73/2009 "pojem farmár" už predsa je definovaný. A ak sa v praxi vyskytujú neetické prípady, teda že sa niekto vydáva za farmára, ale ním nie, potom podľa názoru P. Baca treba definíciu farmára upraviť tak, aby bola takáto možnosť jednoducho vylúčená.

Nová iniciatíva, spojená s vnútenou diskusiou o pojme "aktívny farmár" vraj nesie zo sebou značné riziká. Bývalý europoslanec ich vidí v tom, že "zástupné problémy sú bežnou praxou bruselskej administratívy, ktorú využíva na to, aby veci zahmlila, a aby odpútala pozornosť verejnosti od podstaty".

Navyše, podľa jeho mienky "táto nová, veľká komplikácia prinesie nárast byrokracie, čo je v úplnom rozpore so zásadami reformy SPP", a v neposlednom rade "ide o ďalší krok k denacionalizácii SPP, čo je zrejme politickým cieľom niektorých politikov EÚ".

Slovenský agrárny expert s európskym rozhľadom upozorňuje aj na ďalšie riziká. Spočívajú v tom, že už samotný prívlastok k "pojmu farmár" dehonestuje jeho poctivý obsah živiteľa ľudstva a hospodára v krajine.

"Veď tento prívlastok pripúšťa aj možnosť existencie farmára neaktívneho, alebo akéhokoľvek iného, a v konečnom dôsledku tento pojem oslabuje pozíciu samotnej spoločnej poľnohospodárskej politiky v politikách EÚ", podčiarkuje P. Baco.

Farmár nie je sám

Lenže pojem "aktívny farmár" nie je jediným z kategórie pojmov, ktoré majú podľa názoru bývalého europoslanca "odpútavacie poslanie". Ako zástupný problém hodnotí aj pojem "zastropovanie".

V tejto súvislosti pripomína, že predsa už pri tzv. zdravotnej prehliadke (Health Check) bolo rozhodnuté o modulácii 4 percent z priamych platieb do národného balíka pri priamych platbách nad 300 tisíc eur. A pritom práve "zdravotná prehliadka" bola prvým krokom reformy SPP. A mala slúžiť na odbúranie existujúcich bariér ako aj na odstránenie chýb z doterajšej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

"Nuž a čo sa týka ozelenenia, myslím si, že SPP nepotrebuje byť zelenšia, lebo potrebné korekcie sa môžu dosiahnuť aj v systéme tzv. krížového plnenia", nazdáva sa P. Baco. Na základe vyššie podanej analýzy si bývalý europoslanec myslí, že nastoľované zástupné problémy majú za cieľ odpútať pozornosť poľnohospodárskej verejnosti od pripravovaného finančného kompromisu v reforme SPP. A kompromis, ktorý nakoniec príde na svet, podľa jeho názoru nakoniec neuspokojí nikoho.

"Staré členské krajiny totiž nie sú pripravené na významné zníženie ich národných obálok v prospech nových štátov. Ale nové členské štáty stále trvajú na vyrovnaní, teda na zvýšení národných obálok, a to bez ohľadu na to, odkiaľ sa peniaze vezmú", konštatuje P. Baco. "Pritom je dosť pravdepodobné, že nakoniec sa asi presadí tendencia zníženia celkového rozpočtu pre SPP. Je jasné, že uspokojivé riešenie pre všetkých neexistuje, a že nakoniec nebude spokojný nikto. A všetci budú kritizovať a domáhať sa svojej pravdy."

Práve preto treba podľa jeho mienky ľudu "podhodiť nejaké kostičky", aby sa práve na tomto vybíjal jeho záujem a pozornosť, kým to dôležité sa bude - ako to už býva - odohrávať kdesi úplne inde, mimo jeho zorného poľa.

Tu sú skutočné problémy

Pritom skutočných problémov, ktoré by reforma mala riešiť, je celá hŕba. Ide napríklad o nespravodlivosť v historickom princípe, o otázku rovnakej distribúcie podpôr EÚ a národných rozpočtov ako aj o úplné odstránenie historického princípu na trhu s pôdou. Ale bokom by nemali zostať ani otázka rovnakých podmienok pre potraviny, dovážané do EÚ, ako platia aj pre európskych výrobcov potravín.

Pozornosť by bolo treba venovať pretrvávajúcej nestabilite agrárneho trhu. Volatilita na ňom by sa dala aspoň zmierniť lepším organizovaním trhu, vrátane dosiahnutia vyšších zásob strategických komodít ako aj vyčlenením prostriedkov na účinnejšie organizovanie trhu.

Za problémy, zrelé na riešenie, považuje P. Baco aj vysoké ceny agrárnych produktov v EÚ, nevyhnutnosť posilniť podpory na opatrenia, ktoré majú zvýšiť efektívnosť riešení v biológii či v technológiách. Na druhej strane, na báze dlhodobej, stabilnej vízie a stratégie SPP treba dôsledne odstrániť náhodilé, nesystémové rozhodnutia. Samozrejme, že ide o komplex zložitých problémov, ktoré si však vyžadujú podrobné vysvetlenie a správne pochopenie všetkých súvislostí.

Ako však vidno, pojem "aktívny farmár" nevznikol na holom mieste. A nevznikol ani len tak, pre nič za nič.

Pripravil: BOHUMIL URBÁNIK, Roľnícke noviny č. 25/2011

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down