13.05.2011 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

P. Kompan: Ak nechýba vôľa, nechýba ani perspektíva

Pri mašinách a v segmente ich predaja „konečnému spotrebiteľovi“ sa pohybuje už celé desaťročia. Stretnete ho vari na každom dni poľa, výstave či inom podujatí, na ktorom sa schádzajú záujemcovia o poľnohospodársku techniku. O značke, ktorú reprezentuje, dokáže vytrvalo, zápalisto a s nadšením hovoriť celé hodiny. Je jej rovesníkom. A v súčasnosti najmä jej výhradným distribútorom v Slovenskej republike. Ba čo viac, na Slovensku sa v ostatných rokoch stal takpovediac „tvárou značky Zetor“. Na naše otázky odpovedá Ing. Peter KOMPAN.

Kedy ste sa po prvý raz stretli so značkou Zetor?

„Narodil som sa na dedine, v Turčianskej Štiavničke. Na miestnom družstve mali traktory Zetor 25 a Zetor Super 50. Už tam, len čo som dočiahol na pedály, som sedel na traktore. Vtedy som mal asi 10 rokov. Neskôr táto známosť pokračovala v Priekope pri Marine, kam sme sa s rodičmi presťahovali, a kde na miestnom družstve už mali novšie Zetory, tzv. majorce. Čo sa týka mojej osoby, od Zetoru som o rok mladší. Ako profesionál som sa k traktorom Zetor dostal v roku 1978 v ZŤS Martin, a odvtedy pracujem s touto značkou. V pozícii servisného technika značky Zetor som prešiel veľa krajín Európy a Ázie. Naše traktory som videl v rôznych, v tzv. pohodových ale aj v neľahkých podmienkach, ale všade som videl aj to, že vydržali a zákazníka nezradili. Ak sa aj niečo prihodilo, veď žiaden stroj nie nezničiteľný, k náprave spravidla prišla rýchlo, a bola kvalitná. Ak by som to teda mal zhrnúť: značka Zetor - to je vlastne celý môj profesijný život. Dôverne ju poznám od jej aj mojich mladých rokov. A teší ma jej súčasná moderná úroveň.“

Zetor tohto roku oslavuje 65. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo turné s názvom 65 Zetor Tractor Show. Vy ste sa zúčastnili na všetkých podujatiach tohto turné, ktoré sa konali po celom Slovensku. Aké poznatky a aké dojmy si z týchto stretnutí odnášate?

„Zúčastnil som sa na všetkých jedenástich akciách v rámci Slovenska a preto môžem konštatovať že akcia Zetor Tractor Show priniesla našim klientom, ale aj našim predajcom, nový pohľad na značku Zetor. Dôležité je, že netradičným a pútavým spôsobom pripomenula 65-ročnú históriu značky, dala príležitosť na neformálne stretnutia s našimi klientmi, ponúkla príjemné prostredie s možnosťou osobných stretnutí a rozhovorov, nuž a v neposlednom rade ponúkla aj zábavu, spojenú s príjemným občerstvením. Odmenou pre nás bol záujem našich zákazníkov a priaznivcov. Každé z podujatí navštívilo asi 100 až 150 záujemcov, na každom z nich sme zaevidovali priemerne tri objednávky na kúpu traktorov. Cenné boli aj kontakty s novými záujemcami o kúpu nových traktorov, ale takisto aj tzv. spätná väzba, teda informácie o tom, aké skúsenosti majú majitelia traktorov Zetor s ich používaním a využívaním. Pozitívnych, pre nás príjemných informácií a odoziev bola drvivá väčšina, čo nás veľmi teší. A tých zákazníkov, čo mali pripomienky akéhokoľvek druhu, zaiste potešila skutočnosť, že v Zetore sa ich problémami zaoberáme a riešime ich, čoho dôkazom sú naše traktory.“

Ak by ste mali nádejného zákazníka tromi vetami presvedčiť, prečo by pri rozhodovaní sa o kúpe traktora mal dať prednosť práve značke Zetor, aké slová či argumenty by ste použili?

„Keď traktor tak Zetor, lebo je ľahko ovládateľný, univerzálny, spoľahlivý, s jednoduchou a ekonomicky nenáročnou údržbou; navyše patrí medzi slávne značky. A stále je to nám blízky, aj keď v susednej Českej republike vyrábaný produkt. Zetor sa nebojí konkurencie a vo svojej kategórii je u nás najpredávanejšou značkou.“

Po roku 1989 náš trh zaplavili traktory svetových značiek a svetovej úrovne. Isto, dovtedy bol Zetor na našich poliach stálicou a traktorom číslo jeden. Lenže podmienky sa zmenili. Čím by mohla značka Zetor aj v nasledujúcich rokoch poľnohospodárov zaujať; čím môže zákazníkov upútať natoľko, že aj napriek náporu špičkových traktorov inej proveniencie Zetor z našich poľnohospodárskych podnikov nevymizne ani v nových, ostro konkurenčných podmienkach?

„Zetor je trvalou stálicou na našich poliach aj dnes. Výrobca Zetor Tractors, a.s., Brno priebežne pracuje na jeho inováciách a sleduje pri tom náročné technické trendy. Plní všetky platné legislatívne normy v ekológii a v ergonómii. V ničom podstatnom nezaostáva za konkurenciou. Svojim technickým štandardom poskytuje svojim užívateľom všetko to, čo treba pre jeho komplexné využitie. Vybavenie nášho traktora zodpovedá trendu jednoduchej obsluhy, jednoduchej údržby so zameraním sa na čo možno najnižšie prevádzkové náklady. Užívatelia to považujú za jednoznačnú prednosť našej značky.“

Ako sa z vášho pohľadu vyvíja náš traktorový trh? Nakoľko ho zasiahla toľko spomínaná hospodárska a finančná kríza?

„Pokles predaja nových traktorov sme pocítili všetci, Zetor nevynímajúc. Aj u nás počet predaných strojov klesol. Oproti konkurencii bol však náš pokles menší, čo nás teší. Nižší pokles bol dôsledkom toho, že traktory Zetor majú dobré meno. A teší nás, že po dlhšej odmlke sa k nám vracajú naši niekdajší zákazníci. Neteší nás však skutočnosť, že v SR sa opäť rozmáha predaj ojazdených traktorov, čo svedčí o tom, že poľnohospodári trpia na nedostatok finančných zdrojov, potrebných na obnovu starej, neefektívnej techniky, teda nielen traktorov.“

Ako sa výkyvy v predaji traktorov na slovenskom trhu v uplynulých rokoch dotkli značky Zetor?

„Samozrejme, aj výrobca Zetor Tractors, a.s, Brno musel riešiť dopady krízy. Prijal celý rad organizačných opatrení so zámerom stabilizovať výrobu. Potešujúce je, že výroba vo fabrike sa nezastavila, nebol prerušený ani inovačný program. A pre tento rok už máme v ponuke nové modelové rady traktorov Zetor.“

Vyvíja sa obnova strojového parku na Slovensku v segmente traktorov, najmä čo sa týka výkonovej štruktúry, správnym smerom?

„Často vídame na našich poliach stroje – medzi nimi aj traktory, ktoré vykazujú znaky neprimeraného, nadmerného výkonu. Z toho potom plynie nízka efektívnosť využitia strojov a neprimerane vysoké prevádzkové náklady. Veľký traktor s veľkým výkonom patrí len tam, kde je to odôvodnené. V relatívne nedávnej minulosti náš traktorový trh deformovali pravidlá, podľa ktorých boli vtedy poskytované dotácie. Dnes však už zo strany zákazníkov registrujeme uvážlivejšie rozhodovanie sa pri výbere a nákupe strojov. Zákazník už oveľa pozornejšie porovnáva svoju potrebu s ponukou. Predtým sa zaujímal len o cenu stroja a o prípadnú zľavu pri nákupe. V súčasnosti už začína posudzovať aj návratnosť investície, a čo je potešiteľné, v prípade našich traktorov si všíma práve prevádzkové náklady, kde dostupnosť a cena za servisné práce sú silnými argumentmi, ktoré hovoria v prospech traktorov Zetor.“

Je z vášho pohľadu tempo obnovy strojov, najmä traktorov, v slovenskom poľnohospodárstve dostačujúce?

„Samozrejme, my si želáme, aby toto tempo bolo čo najvyššie. Náš agrárny sektor je však v tejto oblasti poddimenzovaný. K novým traktorom napríklad nemajú prístup všetci strední a menší poľnohospodári, pretože v rámci projektov z rôznych dôvodov nesplnili požadované náročné kritériá, čo bolo potrebné pre získanie finančnej podpory, a preto v prevažnej miere stále používajú staré, opotrebované a technicky zastarané traktory, čo rozhodne nemôže zabezpečiť kvalitu a efektívnosť ich využitia. Toto je ale systémový problém, a ten nevyriešia výrobcovia a predajcovia poľnohospodárskej techniky.“

Nazdávate sa, že predajcovia strojov, predovšetkým traktorov, to majú na slovenskom trhu ťažšie ako ich kolegovia v porovnateľných okolitých krajinách, trebárs v Českej republike, Maďarsku či v Poľsku?

„Myslím si, že v Slovenskej republike je situácia zložitejšia ako inde. Naši predajcovia musia čeliť silnému tlaku konkurencie, ktorá často prichádza s rôznymi cenovými „hitmi“. Výsledkom býva cenový boj, ktorý sa končí „pobehovaním“ klienta od značky k značke; často bez racionálneho zváženia a odkrytia pozadia tzv. „lákavých“ ponúk. Samostatnou kategóriou sú verejné súťaže a výberové konania, kde parameter „najnižšia cena“ hovorí vari za všetko... Aj napriek tejto situácii si Zetor vo svojej kategórii stále drží popredné priečky a patrí medzi najpredávanejšie značky. Dlhodobým trendom Zetoru je ponúkať kvalitu za primeranú cenu. V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že snaha niektorých zákazníkov, ktorí chcú za čo najmenej peňazí získať čo najviac muziky, nemusí vždy byť tou najlepšou investíciou.“

Ako bude podľa vášho názoru prosperovať značka Zetor o desať rokov? Bude sa jej dariť lepšie alebo horšie ako v súčasnosti?

„Počas svojej 65-ročnej histórie prežil Zetor veľké spoločenské zmeny i ekonomické otrasy. Určite však má perspektívu. Patrí medzi stabilných výrobcov traktorov a medzi moderné spoločnosti. Širokú klientelu má v celom svete. Čo sa týka možností umiestňovať traktory značky Zetor na svetových trhoch, najnovšie trendy hovoria pozitívnom vývoji. Tam, kde nechýba vôľa, tam je zvyčajne aj perspektíva. A značke Zetor sa v spomenutom časovom horizonte bude určite dariť lepšie, ako je to v súčasnej krízovej či čerstvo postkrízovej dobe.“

Čo je z vášho pohľadu, z pohľadu predajcu strojov, najväčším problémom súčasného slovenského poľnohospodárstva?

„Roľníci by si určite zaslúžili jednoduchší prístup k financovaniu, pričom najmä tzv. strední a malí poľnohospodári musia dostať väčší priestor na to, aby mohli efektívne hospodáriť na pôde. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že veľké agrárne podniky si aj v súčasných podmienkach dokážu zarobiť, nuž a tí menší by zasa mali dostať priestor, aby mohli za primeraných, splniteľných podmienok získať modernú techniku, prispôsobenú na ich pomery. Nikde vo vyspelom svete sa poľnohospodárstvo nezaobíde bez pomoci spoločnosti. Ani Slovensko nemôže byť výnimkou. Za dôležité považujem to, aby mal každý subjekt na trhu rovnakú šancu.“

Pripravil: BOHUMIL URBÁNIK, Roľnícke noviny č. 19/2011

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down