05.10.2011 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

P. Matejovič: Nie je nám ľahko, ale nevzdávame sa

Tri štvrtiny roka, do ktorého na jeho začiatku vkladali nádeje aj predajcovia techniky, už máme za sebou. Boli sme zvedaví, nakoľko sa tieto očakávania plnia. Preto sme pripravili tento rozhovor. Na naše otázky odpovedá Ing. Peter MATEJOVIČ, ktorý je nielen viceprezidentom Združenia výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR – Agrion, ale navyše už takmer dve desaťročia aktívne pôsobí práve v tejto branži.

Ako sa darilo predajcom poľnohospodárskej techniky na Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roku, prípadne v prvom polroku?

„Rok 2011 nám zatiaľ nepriniesol veľa optimizmu. Určite ho hodnotíme lepšie ako rok 2010, ale výsledky stále nie sú uspokojivé. Výstava Agrosalón 2011 na jar signalizovala vážny záujem o nákup novej techniky, následne však prišlo oslabenie záujmu, potom očakávanie žatvy, a hoci je už dávno po žatve, očakávané oživenie stále neprichádza. Takéto obdobie je vhodné skôr pre vznik a činnosť rôznych „predajcov“, ktorí navštevujú poľnohospodárov s vetou: „To a to vám ja dokážem dodať lacnejšie.“ Samozrejme, tento „predajca“ už nič nehovorí o servise, o dopravnej legislatíve a o ďalších záležitostiach, ktoré neoddeliteľne patria k serióznemu obchodu. Ďalším problémom, ktorý v súčasnej dobe trápi členov Agrionu, je doslova šmelinársky predaj neoriginálnych náhradných dielcov a olejov. Stále rastie počet rôznych „ponúkačov“ takýchto tovarov, ktoré nemajú žiadnu záruku kvality; a úspora, dosiahnutá na cene oleja alebo filtra, je často iba zlomkom škody, ktoré takéto tovary následne spôsobia. Takže jednoduchá odpoveď na vašu prvú otázku by znela asi takto: „Nie je nám ľahko, ale nevzdávame sa.“

Je súčasná situácia v predaji strojov lepšia ako v porovnateľnom období roku 2010?

„Určite áno. Už koncom zimy sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom pociťovali nárast objednávok, neskôr však došlo k miernemu spomaleniu predaja. Takže, ako som už spomenul, s výsledkami nie sme úplne spokojní, ale oproti roku 2010 ide o mierne zlepšenie.“

V ktorom segmente sa darí predaju lepšie ako v minulom roku?

„V poľnohospodárstve je lepší predaj traktorov a manipulátorov, a niečo sa darí predávať aj v segmente komunálnej techniky. Myslím si, že aj v predaji strojov na spracovanie pôdy nastalo určité oživenie, ale v tomto prípade ide len o môj odhad. Vo všeobecnosti sa viac predávajú lacné stroje, menšie traktory s jednoduchšou výbavou a lacnejšie náradia, napríklad mulčovače či stroje na hĺbkové kyprenie pôdy.“

A v ktorom segmente sa darí horšie?

„Segment, ktorý môžeme považovať za mínusový, je technika pre živočíšnu výrobu. I keď v tomto segmente konkrétne naša firma pôsobí len okrajovo; dodávame kŕmne vozy, ich predaj je minimálny. Toto síce nie je novinka, ale fakt, ktorý trvá už niekoľko rokov a iste súvisí s krízou v odvetví živočíšnej výroby, s neistými a kolísajúcimi cenami mlieka a s takmer zlikvidovaným chovom ošípaných na Slovensku. Dúfam, že oživenie v oblasti výroby mlieka v poslednom období by mohlo naštartovať aj predaj kŕmnych vozov. Dôvodom na nákup novej techniky v tejto oblasti je aj to, že väčšina vozov, využívaných v praxi, je starších ako 10 rokov, a za tento čas sa vo vývoji techniky na kŕmenie udiali viaceré zmeny, v rámci ktorých sú aplikované najnovšie výživárske poznatky, boli využité informačné technológie a dosiahla sa lepšia hospodárnosť prevádzky.“

Ako sa zlepšenie situácie prejavilo v počte predaných strojov?

„Z dôvodu už veľa krát riešeného a stále nedoriešeného problému pri tvorbe štatistiky predaja poľnohospodárskej techniky je na túto otázku ťažko presne odpovedať. Jediný stroj, pri ktorom si každý zodpovedný importér dokáže vytvoriť rebríčky predaja, sú traktory. Takže keď vynecháme rekordný rok 2008 s predajom 1600 traktorov, a súčasnosť porovnáme s rokom 2007, vyzerá to tak, že pri predaji v prvom polroku tohto roku s počtom 320 traktorov ťažko dosiahneme celoročnú kvótu 840, čo bol celoročný predaj traktorov v roku 2007. Len na okraj dodám, že to bol najslabší rok z obdobia rokov 2005 až 2008.“

Mohli by ste odpovede na vyššie položené otázky ilustrovať konkrétnymi číslami aspoň z pohľadu vašej firmy, Ematech, s.r.o, Radošina?

„Aj napriek nie práve najlepším výsledkom sa nám v porovnaní s predchádzajúcim rokom podarilo zlepšiť si trhový podiel v predaji traktorov. Deutz - Fahr je momentálne šiestou najlepšie predávanou značkou medzi traktormi na Slovensku. To určite považujeme za zlepšenie. Ale ak by som porovnával absolútne čísla, teda počty predaných strojov, oproti minulému roku tu vidím iba mierne zlepšenie. Stále však nedosahujeme úroveň predaja z rokov 2005 až 2008. Podobná situácia je aj v predaji teleskopických manipulátorov Merlo. Slabší je predaj dopravnej techniky, kde značka Annaburger uzatvára veľkú trojku našej firmy. Téma dopravnej techniky by si iste zaslúžila samostatný článok, pretože je to technika, ktorej aj v podnikoch venujú malú pozornosť, ale jej význam v ekonomike poľnohospodárskeho podniku je obrovský.“

Prečo sa združeniu Agrion stále nedarí robiť podrobnejšiu štatistiku v predaji strojov SR tak, ako to robí trebárs Združenie automobilového priemyslu SR či kolegovia - predajcovia techniky v susednej Českej republike?

„Táto otázka má podľa mňa dve strany. Na jednej strane by si to možno vyžadovalo aktívnejšiu iniciatívu zo strany vedenia Agrionu, ktorý by zbieral jednotlivé informácie o predaji strojov na Slovensku a následne by ich sumarizoval. Toto je vec, ktorú sa nám v Agrione stále nedarí rozbehnúť, ale to neznamená, že Agrion „nič nerobí“, ako často počuť. Veď výstava Agrosalón, vynikajúco zorganizovaný Deň poľa v Očovej, výhodne vyrokované podmienky pre členov na výstavách Agrokomplex a Autosalón - to sú výsledky, za ktoré by si vedenie Agrionu na čele s prof. Jánom Jechom iste zaslúžilo aj poďakovanie, a nielen kritiku. Na strane druhej nie je veľká ochota jednotlivých firiem zverejňovať výsledky, dosahované v predaji. Už tu bol pokus zo strany jedného importéra manipulátorov robiť štatistiku predaja strojov, ale aj tento pokus časom stroskotal kvôli neochote firiem poskytovať presné čísla. Je pre mňa veľkou záhadou, prečo u nás nie je možné to, čo je úplne bežnou vecou vo všetkých krajinách naokolo. Aj naši zahraniční dodávatelia často nechápavo krútia hlavou nad tým, že na Slovensku nedokážeme udať počty predaných strojov v jednotlivých kategóriách.“

Ako vnímajú slovenský trh s poľnohospodárskou technikou vaši zahraniční partneri, ktorých stroje na Slovensku predávate?

„Samozrejmosťou je, že každý výrobca požaduje od svojho zástupcu v tej ktorej krajine maximálny predaj, a zároveň aj čo najväčší trhový podiel. Tlaky na jednotlivých importérov zo strany výrobcov sú tu stále, a platí to hlavne vtedy, keď predaj v Európe stúpa. Našim dodávateľom sa veľmi ťažko vysvetľuje, ako je možné, že predaj v SR stagnuje napriek tomu, že v iných krajinách EÚ, vrátane ČR a Maďarska, teda našich susedov, od roku 2009 rastie. Mňa osobne začína znepokojovať určitý prejav rezignácie výrobcov poľnohospodárskej techniky ohľadne nášho trhu. Dúfam však, že to je iba dojem z rokovaní s jednotlivými exportnými manažérmi, a že to nie je oficiálna obchodná politika výrobcov.“

Mení sa ich správanie a ich očakávania od nášho trhu?

„Obchod má svoje pravidlá, a firmy, ktoré na Slovensku predávajú, sú zväčša veľkými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré sa prísne riadia týmito pravidlami. Iste sa snažia svoju obchodnú politiku prispôsobiť jednotlivým krajinám, ale svoje očakávania žiadajú naplniť. Ťažko sa im vysvetľuje veľký rozdiel v predaji medzi SR a ČR, keď pred 20 rokmi sme ešte boli jeden štát a máme veľmi podobnú štruktúru podnikov, ba aj prírodné a klimatické podmienky.“

Inými slovami povedané: veria nášmu trhu?

„Pevne verím, že áno, lebo keby nám neverili, nenavštevovali by nás, nepodporovali by rôzne propagačné akcie, výstavy a predvádzania. Veď ak mám hovoriť za našu firmu, len výstavu Agrosalón navštívil zástupca každého nášho dodávateľa. Často nás dodávatelia žiadajú zorganizovať stretnutia s našimi zákazníkmi priamo u nich, v podnikoch, a veľakrát sú prekvapení vysokou úrovňou poľnohospodárstva u nás. To je dobrý dôvod na to, aby nášmu trhu verili, ale o to ťažšie sa im potom pri výročných rokovaniach vysvetľujú slabé čísla v predaji.“

Očakávajú vaši zahraniční dodávatelia v najbližšom období nárast predaja, zachovanie terajšieho stavu alebo skôr pokles predaja na slovenskom trhu?

„Samozrejme, že každý očakáva aspoň minimálny nárast, a to aj z dôvodu silného rastu predaja poľnohospodárskej techniky v ostatných krajinách EÚ. Dôvodom na očakávanie rastu sú aj vyššie ceny poľnohospodárskych produktov po tohtoročnej žatve.“

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down