Pár slov o slade a o pive

Na nedávnom stretnutí pestovateľov sladovníckeho jačmeňa so spracovateľmi, šľachtiteľmi a s ďalšími odborníkmi, ktoré sa konalo v Bratislave, prerokovávali predovšetkým odrody jačmeňa, ktoré prvovýrobcom odporúčajú pestovať sladovne na Slovensku. Zároveň tam však odznelo aj viacero zaujímavých informácií, názorov a postrehov. Tu sú niektoré z nich.

BRATISLAVA. Jana Shepperd, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPAS) , charakterizovala súčasnú situáciu v tomto odvetí. Konštatovala, že sa znížila spotreba klasického piva, čo viedlo aj k logickému zníženiu spotreby sladu.

Napriek tomu však slovenský slad zostáva našou najvýznamnejšou agrokomoditou, určenou na export.

Podľa slov prezidentky SZVPAS sa v ostatnom období spotreba piva na Slovensku stabilizovala, ale výroba piva u nás mierne klesá. Na úkor spotreby klasického piva rastie spotreba nealkoholického piva ako aj spotreba radlerov.

Napriek všetkým týmto okolnostiam zostávajú sladovnícky jačmeň a slad aj naďalej zaujímavými agrárnymi komoditami. Jačmeň sa síce v ostatnom období na Slovensku pestoval na menších plochách, zato však rástli a stabilizovali sa jeho úrody.

Z ďalších slov prezidentky SZVPAS potom vyplynulo, že na Slovensku sa ročne vyrobí až 250-tisíc ton sladu, a z toho až 200-tisíc ton ide na export.

„Kvalita sladu sa začína už výberom vhodnej odrody sladovníckeho jačmeňa,“ konštatovala Jana Shepperd.

 

Pohľad spracovateľa

 

Pohľad spracovateľa na kvalitu jačmeňa z hľadiska jeho vhodnosti na výrobu sladu potom priblížil Ing. Adam Brincko z firmy Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Hurbanovo.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *