Pasce chudoby sú kľúčom k ekonomickému rastu

Vidiecke oblasti, ktoré boli dlho považované za pasce chudoby, sú v súčasnosti kľúčom k ekonomickému rastu rozvojových krajín. Potrebné sú však značné zmeny, ktoré „odomknú“ potenciál, čo je schopný nasýtiť a zamestnať mladých ľudí na čoraz zaľudnenejšej planéte.

RÍM. V novej správe Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa tvrdí, že milióny mladých ľudí, ktorí sa v nasledujúcom desaťročí zaradia medzi pracujúcich, nemusia opustiť vidiecke oblasti na to, aby ušli pred chudobou.

Vidiecke oblasti majú obrovský potenciál na ekonomický rast, ktorý by bol založený na produkcii potravín a na pridružených sektoroch, píše sa v Správe o stave poľnohospodárstva a potravinárstva 2017.

Keďže v týchto oblastiach je koncentrovaná väčšina svetovej chudoby, dosiahnutie cieľov Agendy rozvoja 2030 bude do značnej miery závisieť od využitia tohto často zanedbávaného potenciálu.

 Kombinácia problémov

Na jeho využitie je potrebné prekonať náročnú kombináciu problémov: nízku produktivitu poľnohospodárstva, v mnohých oblastiach obmedzené možnosti industrializácie a rýchly nárast populácie a urbanizácie. Tieto javy predstavujú výzvu pre schopnosť rozvojových krajín nasýtiť a zamestnať svojich obyvateľov.

Existujú dostatočné dôkazy na tvrdenie, že zmeny vo vidieckych ekonomikách môžu mať zásadný vplyv. Správa zdôrazňuje, že od deväťdesiatych rokov minulého storočia umožnili premeny vidieckych ekonomík miliónom ľudí dostať sa z chudoby.

Pokrok však nebol jednotný, a demografický rast ešte zväčšuje závažnosť tejto situácie. Predpokladá sa, že medzi rokmi 2015 až 2030 narastie počet obyvateľstva vo veku od 24 do 30 rokov o 100 miliónov, teda na 1,3 miliardy ľudí. Takmer celý nárast sa udeje v subsaharskej Afrike, a veľká väčšina z toho sa bude týkať práve vidieckych oblastí.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *