12.04.2024 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pestovanie cukrovej repy má na Slovensku budúcnosť

Ešte koncom februára 2024 sa v Trenčianskej Turnej konal odborný seminár zameraný na pestovanie cukrovej repy a problematiku výroby cukru – jeho pozície na trhu vo svete a v EÚ. Taktiež na vyhodnotenie pestovateľského ročníka 2023, resp. minuloročnej cukrovarníckej kampane, ako aj aktivít Zväzu pestovateľov cukrovej repy a Slovenského cukrovarníckeho spolku.

Hostí podujatia privítal Ing. Michal Abelovič, predseda predstavenstva Považský cukor a. s. v Trenčianskej Teplej, ktorý patrí do skupiny Nordzucker. Ocenil spoluprácu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ďalej ZPCR SR) a Slovenským cukrovarníckym spolkom (ďalej SCS), ktorá je okrem iného dôležitá v komunikácii s MPRV SR, PPA, ďalšími inštitúciami, ako aj v rámci SPPK.

O výške podpôr pre cukrovú repu informoval Ing. Igor Jakubička, podpredseda predstavenstva ZPCR SR. Cukrová repa sa v roku 2023 pestovala na výmere 22 323 hektárov, celkový balík na viazanú platbu je vo výške 11 300 000 eur. Viazaná podpora príjmu na cukrovú repu tak vychádza na  507,17 eura na hektár. Zelená nafta pokračovala aj  roku 2023 v sume 83,12 eura na hektár. Výzva cez PPA na rok 2024 na výmeru cukrovej repy by mala byť na úrovni 174 euro na hektár. „Ak by táto podpora bola schválená, dosiahla by za rok 2023 výšku 749,39 eura na hektár. Po pripočítaní BISS platby vo výške 105 euro na hektár a redistributívnej podpory (41,50 – 81,50 eura) by išlo o historicky najvyššiu podporu pre pestovateľov cukrovej repy po započítaní priamej platby,“ uviedol I. Jakubička. Informoval o základných cieľoch vertikály cukor-cukrová repa v novej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2027, aby cukrová repa naďalej ostala ako plodina špeciálnej rastlinnej výroby, jej zachovanie v dotačnej schéme Viazanej podpory príjmu vo výške 600 eur na hektár a  Zelenej nafty na cukrovú repu vo výške 83,12 eur na hektár. Následne I. Jakubička zosumarizoval výsledky rokovaní Zmiešanej komisie pri Považskom cukre a.s. „Vyrokovali sme minimálnu garantovanú cenu pri 16-percentnej cukornatosti na úrovni 43 eur za tonu, priemernú úroveň príplatkov na úrovni 0,4 eura a cenu za rezky na úrovni 1,6 eura, t. j. minimálna realizačná cena spolu pri 16-percetnej cukornatosti je 45 eur za tonu,“ informoval I. Jakubička. Predstavitelia Nordzuckru pri Považskom cukre sa dohodli, že výmeru 10 600 hektárov, ktorú majú stabilizovanú, zvýšia na 11 000 hektárov, čiže plus 400 hektárov, ktoré sú už zakontrahované. Taktiež informoval o stretnutiach zástupcov ZPCR SR a SCS so zástupcami Vlády Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, týkajúce sa schémy štátnej pomoci pre podporu poľnohospodárskej prvovýroby. „Viazaná priama platba je stabilizačná esenciálna podpora pre špeciálnu rastlinnú výrobu, a chceme, aby sa zachovala na úrovni 514 eur na hektár. V prípade Zelenej nafty máme informáciu, že táto podpora bude pokračovať minimálne do roku 2025,“ dodal I. Jakubička.

Podporu pestovateľom cukrovej repy vyjadrila Ing. Mária Piešťanská, hlavná radkyňa odboru Rastlinnej výroby MPRV SR, zároveň ocenila spoluprácu so ZPCR SR a SCS. Informovala o podporách pre pestovateľov cukrovej repy s výhľadom na ďalšie obdobie. „Pre rok 2024 sú finančné prostriedky vyčlenené, avšak vyplácanie sa bude realizovať iným spôsobom ako doposiaľ. Našou snahou je, aby sadzba pre cukrovú repu bola na približne tej istej úrovni ako v minulom roku,“ dodala M. Piešťanská.

Vývoj na trhu s cukrom 

Informáciám o vývoji cien cukru vo svete sa vo svojej prednáške venoval M. Abelovič, podľa ktorého sa trhové fundamenty vyvíjajú pozitívne. Najväčšími svetovými exportérmi cukru sú naďalej Brazília, India, Thajsko a Austrália. V tomto roku bol v Indii zaznamenaný pokles vo výrobe cukru s čím súvisí zákaz vývozu cukru z tejto krajiny. Thajsko svoje rekordné roky vo výrobe cukru pravdepodobne nezopakuje. Čo sa týka Brazílie - je momentálne jedinou krajinou, ktorá zásobuje cukrom podstatnú časť svetového trhu. Podľa M. Abeloviča to nie je dobrá správa pretože ak sa niečo udeje v Brazílii, bude to mať zásadný vplyv na trh s cukrom. Austrália je obmedzená teritóriom pestovania, čiže má stabilizovanú produkciu cukru. V EÚ sa z kampane 2023 - 2024 vyrobí takmer 17 miliónov ton cukru, v budúcom roku je predpoklad navýšenia výroby cukru o približne milión ton. Očakávaný je zvýšený záujem o pestovanie cukrovej repy v EÚ a teda nárast pestovateľskej plochy. 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down