12.02.2024 | 05:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pestovanie jahôd v poľných podmienkach

Pestovanie jahody záhradnej je z viacerých hľadísk ekonomicky zaujímavé aj pre začínajúceho pestovateľa. Mal by vedieť uplatniť „pestovateľské minimum“ (z hľadiska predvýsadbovej prípravy a technológie pestovania), ktoré zahŕňa schopnosť posúdiť vhodnosť predmetnej parcely pre pestovanie jahôd, výber vhodnej technológie pestovania (pre pestovanie vo voľnej pôde, alebo v prechodných krytých priestoroch, napr. vysokých fóliových tuneloch; hydroponické pestovanie je investične náročné a vyžaduje vysokú odbornosť, alebo pomoc odborníka), pozná hospodársky najvýznamnejšie choroby a škodcov, dokáže posúdiť a vybrať vhodné ochranné prostriedky proti škodlivým biotickým činiteľom.

Výber vhodnej lokality

Jahoda záhradná veľkoplodá sa v našich klimatických podmienkach pestuje najmä na nížinách, zvyčajne na rovine prípadne miernych svahoch. Môže sa pestovať aj v oblastiach v nadmorskej výške nad 500 metrov s priemernou ročnou teplotou vzduchu 7oC. Plody však dozrievajú až o niekoľko týždňov neskôr v porovnaní s pestovaním na nížine, čím sa stráca odbytová (a aj ekonomická) výhoda (skorý termín zberu a teda aj odbyt čerstvých plodov). Všeobecne sa odporúčajú juhozápadné svahy, kde sú vhodné svetelné, tepelné a vlhkostné pomery. Neodporúča sa sklon väčší ako päť stupňov (najmä z hľadiska využívania mechanizácie, či doplnkovej závlahy). Nevhodné sú južne a východné svahy, pretože sú výsušné. Potenciálnym problémom pestovania jahôd je riziko poškodenia neskorými jarnými mrazmi a na ťažkých pôdach v prípade nadmerných zrážok premokrenie pôdy a s tým súvisiace problémy.

Z hľadiska potreby vlahy sa za optimum považuje ročný úhrn zrážok 600 – 700 milimetrov, pričom vyššie nároky na vlahu sú v závislosti od priebehu ročníka v apríli, máji a po zbere plodov. Väčšie úhrny zrážok zvlášť v kombinácii s vyššou teplotou v období rastu a dozrievania plodov zvyšujú riziko výskytu hubových chorôb rastlín vrátane napadnutia plodov hubovými patogénmi najmä plesňou sivou. Vzhľadom na nerovnomernosť výskytu zrážok v ostatných rokoch je pri produkčnom - intenzívnom pestovaní prakticky nevyhnutná doplnková závlaha.

Výber pôd

Pre založenie jahodovej plantáže sú vhodné najmä pôdy hlinito-piesočnaté, piesočnato-hlinité a hlinité. Výhodou ľahkých (piesočnatých) pôd je dostatok vzduchu v pôde, možnosť rýchleho obrábania po zrážkach pre rýchlejšie vsakovanie vody. Takéto pôdy sa ľahko zahrievajú, ale aj ochladzujú.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down