23.01.2018 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pestovateľské technológie a ich význam pre prax

Pod takýmto názvom sa uskutočnila začiatkom decembra 2017 vedecká konferencia, ktorú usporiadalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. Cieľom podujatia bolo riešenie aktuálnych problémov poľnohospodárskej praxe pre dosiahnutie konkurencieschopnosti rastlinnej výroby na Slovensku.

ozimnej v suchej oblasti objasnil doc. Ing. Vladimír Smutný z Mendelovej univerzity Brno. V úvode prednášky povedal:“ Z pohľadu spracovania pôdy sa v praxi uplatňujú odlišné systémy, kde okrem klasického prístupu máme spôsoby, ktoré menia hĺbku spracovania pôdy a hlavne rôznym spôsobom pracujú s pozberovými zvyškami, (pôdoochranné a minimalizačné technológie). V. Smutný predstavil výsledky pokusu realizovaného v rokoch 2014 až 2017 v lokalite Žabčice (25 km od Brna), ktorá je suchá s častým výskytom prísuškov. Okrem ročníkového vplyvu boli v pokuse hodnotené rôzne technológie spracovania pôdy s dosahom na úrodu a ekonomiku pestovania pšenice ozimnej. Zo štvorročného ekonomického vyhodnotenia vyplynulo, že spôsoby plytkého kyprenia a priamej sejby prinášajú najvyšší príspevok na úhradu než v prípade uplatnenia orby.  Z hľadiska ekonomiky pestovania pšenice ozimnej je možné konštatovať, že pri nižšej intenzite spracovania pôdy sú dosiahnuté nižšie variabilné náklady a zároveň vyššie tržby.

Konsolidácia erózne ohrozeného územia

Semi-automatickú konsolidáciu erózne ohrozeného územia na príklade povodia Studeného potoka (úpätie Belianskych Tatier) priblížila doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC). V úvode prednášky skonštatovala, že erózia v podmienkach Slovenska je skutočne vážny problém: „Takmer 40 percent poľnohospodárskej pôdy u nás je ohrozených plošnou vodnou eróziou, z toho 10 až 11 percent kriticky.“ Tieto územia sa nachádzajú predovšetkým na sprašových pahorkatinách a v podhorských úpätiach.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down