15.01.2015 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pioneer Hybridy Optimum® AQUAmax®

Hybridy Optimum® AQUAmax® sú výsledkom vedomého a odborného procesu šľachtenia DuPont Pioneer prebiehajúceho za posledné desaťročia. Kľúčovou súčasťou tejto práce bolo určiť tie špecifické vlastnosti, ktoré najviac ovplyvňujú výkon rastlín aj v obdobiach sužovaných suchom. Sú to: účinné využívanie vody, lepšie riadenie prieduchov, intenzívnejšia tvorba blizien, lepšia koncentrácia uhlíka a dusíka v šúľku, silnejšie korene, pevná stavba rastliny od koreňov až po metlinu, dozrievanie na zelenej stonke.

 Tieto vlastnosti spoločne poskytujú šetrnejšie využívanie vody pre produkciu jednotky úrody. Produktová rada Optimum® AQUAmax® sa popri hybridoch P8523, P9175, P0216, P0412 rozšírila tohto roku o ďalších päť hybridov, P9241, P9486, P9903, P0023 a P9911.V roku 2015 si pestovatelia môžu zvoliť na pestovanie 9 hybridov Optimum® AQUAmax®.

    Výskumníci firmy DuPont Pioneer už desaťročia šľachtia také hybridy, ktoré poskytujú vypočítateľný výkon aj v suchých, stresových obdobiach. Tento výskumný program odštartoval u spoločnosti DuPont Pioneer v roku 1957, ako prvý na svete. Práca sa odvtedy nezastavila a vždy sa využívajú tie najmodernejšie metódy šľachtenia. Úspešne sa aplikuje napríklad v šľachtení hybridov Optimum® AQUAmax®. 

Na získanie efektívneho hybridu potrebujeme vyvážiť rast rastliny so spotrebou a uchovávaním vody v rastline samotnej. Máme záujem o vitálnu rastlinu, ale takú, ktorá dokáže čo najlepšie využiť dostupnú vodu. Hybridy Optimum® AQUAmax® ťažia výhody z niektorých vzájomne sa prekrývajúcich mechanizmov. Niektoré hybridy vykazujú efektívnejšie využitie vody. Iné odolávajú strate vlahy vyparovaním cez prieduchy, čo sú malé otvory na listoch kukurice. Takéto spomalenie vyparovania znamená, že rastlina dokáže odolávať tým najhorším účinkom suchého a horúceho počasia o niekoľko dní dlhšie. Namiesto toho, aby sa za nepriaznivých podmienok uzavrela, rastlina ďalej rastie a o niečo dlhšie sa vyvíja. Umožňuje to nepretržitú produkciu zrna. Ak sa rastlina vyvíja o ďalších 10 dní dlhšie, podstatne sa tým zvýši výnosnosť zrna.

Výskumníci spoločnosti DuPont Pioneer využívajú natívne – prirodzené gény zo širokého zázemia genetiky kukurice. Keďže sucho predstavuje zložitú problematiku, na schopnosti či neschopnosti rastliny znášať horúce a suché podmienky sa podieľajú mnohé gény. Načasovanie a intenzita sucha sú tiež rôzne. Na vloženie skupiny génov napomáhajúcich znášanlivosti voči suchu používame molekulárne markery. Hybridy Optimum® AQUAmax® majú vďaka tomu robustnú toleranciu voči suchu v mnohých pestovateľských prostrediach.

OBR 3

 

Šľachtitelia zvyšujú produktivitu pomocou systému Accelerated Yield Technology. Tá umožňuje prekonávať mnohé z bariér, ktoré historicky obmedzovali rýchlosť a rozsah pokroku v genetike.

 

Tieto typy hybridov musia mať výrazné a nadpriemerné výsledky ako za podmietok sucha, tak aj pri bohatých zrážkach, pričom potrebujú znášať sucho ale zároveň prinášať konkurenčné výnosy aj pri bohatých zrážkach. Hybridy Optimum® AQUAmax® sú neprekonateľné naprieč celým spektrom vlhkostných scenárov, od ukrutného sucha až po veľmi dobré zrážkové podmienky a prinášajú pestovateľom kukurice práve túto istotu. Kandidáti musia pri výbere hybridov Optimum® AQUAmax® zodpovedať nasledujúcim kritériám:

• O 5% lepšia úrodnosť v porovnaní s doposiaľ najlepšími hybridmi za okolností s nedostatkom vlahy, za silného sucha.

• Za normálnej vlahy o 3% lepšia úrodnosť v porovnaní s doposiaľ najlepšími hybridmi.

• Aby hybrid dostal označenie Optimum® AQUAmax®, musí tieto prísne požiadavky splniť v dvoch rokoch po sebe.

 

Jednou z kľúčových otázok pri rozvoji odolnosti voči suchu je určenie tých špecifických vlastností, ktoré zvyšujú výkon rastlín za suchých období. Tieto hľadané vlastnosti sú nasledovné:

Obrazok zadok katalog 2015

 

Mechanizmy kukurice súvisiace s lepšou znášanlivosťou sucha.

 

Účinnejšie riadenie prieduchov: odparovanie - plytvanie vodou - nastáva v najväčšej miere v horúčavách, kedy objem vody, t.j. činiteľa, ktorý najviac ovplyvňuje úrodu, klesá.  Vďaka zdokonalenému riadeniu prieduchových buniek hybridy Optimum® AQUAmax®znižujú straty vody spôsobenú odparovaním v prípade stresu vznikajúceho silným teplom alebo suchom efektívnejším stiahnutím resp. uzatvorením anatomicky drobnejších prieduchov (stóm).

Silné samičie kvety: väčší počet blizien na šúľku jednoznačne predstavuje potenciál väčšieho množstva zŕn, čím sa dosiahne väčšia úroda. U hybridov, ktoré znášajú sucho menej sa v prípade tepelného stresu stáva, že objavenie resp. vyrastanie blizien ukrytých pod listeňmi šúľka mešká v porovnaní s uvoľňovaním peľu samičieho kvetu - metliny, preto vzniknú iba čiastočne opelené alebo neoplodnené šúľky.  Vďaka omnoho intenzívnejšej tvorbe samičích kvetov a synchrónnemu kvitnutiu oboch kvetov aj za podmienok stresu z nedostatku vlahy sa u hybridov Optimum® AQUAmax® stretávame s týmto problémom omnoho menej často, oplodnenie je istejšie.

 

Lepšie napĺňanie zŕn: tieto majú súčasne aj väčšie rozmery a vďaka tejto vlastnosti je u hybridov Optimum® AQUAmax® vytváraná vyššia miera sušiny - v prípade sucha v období nalievania zŕn je možné dosiahnuť väčšiu úrodu.

Mohutný koreňový systém: vďaka tejto schopnosti dokáže rastlina prijať vlhkosť aj z hlbšie položených vrstiev pôdy, teda dostupné zdroje vody využije v maximálnej miere. Len pár milimetrov hĺbky koreňov navyše dokáže priniesť o 300 kg vyššie výnosy na hektár.

Pevná, silná štruktúra: V prípade kukurice je dôležitou agronomickou vlastnosťou pevná, silná stavba rastliny, ktorá poskytuje stabilnú stonku aj v prípade suchých období. Silná stavba prináša aj vytvorenie väčšieho objemu listov, ktorý poskytuje stabilnejšiu fotosyntézu.

Dozrievanie na zelenej stonke: Kukurica dozrievajúca na zelenej stonke lepšie toleruje sucho v čase napĺňania zŕn. Dokáže zužitkovať aj zrážky, ktoré sa dostavia aj v neskorších fázach fyziologického dozrievania.

Najlepšia genetika: V hybridoch Optimum® AQUAmax®® vytvorených najmodernejšími šľachtiteľskými metódami  ( metodóu Accelerated Yield technology - AYT® ) poskytujeme najlepšie genetické vlastnosti.

Vďaka uvedeným vlastnostiam použijú hybridy Optimum® AQUAmax® menej vody na produkciu jednotky úrody ako ostatné hybridy využívané vo výrobnej praxi, preto dokážu dosiahnuť väčšiu úrodu v prípade sucha.

Po prvýkrát boli otestované Optimum® AQUAmax® hybridy na poliach pestovateľov v roku 2013. Úvod bol veľmi úspešný. Tieto hybridy vykazovali vynikajúcu výnosnosť aj v takom suchom roku, akým bola pestovateľská sezóna 2013. V pomerne daždivom a chladnom závere roka 2014 znovu dokázali svoje adaptačné schopnosti a priniesli pestovateľom rekordnú úrodu. Spomedzi iné vynikali aj v poloprevádzkových pokusoch.

Graf:

Výsledky verejných zberov kukurice na zrno zo 6 lokalít v roku 2014 (Horovce – Dolné Dubové – Javorinka –Sokolce - Orávka – Jur nad Hronom) .

Hybridy Optimum® AQUAmax® sú riešením pre poľnohospodárov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie výnosy na územiach s menším objemom zrážok a súčasne aj rekordné úrody v rokoch s normálnym objemom vlahy.

 

marek.jakubec@pioneer.com

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down