29.04.2022 | 05:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plán poľnohospodárskych inovácií na nasledujúcu dekádu

Spoločnosť BASF predstavila plán poľnohospodárskych inovácií na nasledujúcu dekádu. Cieľom plánu je podporiť efektívnu a šetrnú produkciu kľúčových plodín. Inovácie prinášajú zlepšenia v oblasti odolnosti voči zmenám klímy, zachovania biodiverzity, presných aplikácií a znižovania emisií CO2. Odhadovaný trhový potenciál inovácií presahuje 7,5 miliardy eur.

Spoločnosť BASF oznámila svoj desaťročný výhľad poľnohospodárskych inovácií, ktoré podporia potravinovú bezpečnosť a minimalizujú vplyv poľnohospodárstva na klímu a životné prostredie. Spoločnosť sa zameriava na zvyšovanie poľnohospodárskych výnosov z hlavných plodín, ako je pšenica, repka olejná, sója, kukurica, bavlna a ryža, ale aj ovocie a zelenina. Tieto plodiny podľa údajov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) predstavujú viac ako 50 percent celosvetovej poľnohospodárskej pôdy, a preto majú inovácie aplikované v takom veľkom rozsahu potenciál urobiť poľnohospodárstvo ešte produktívnejšie a udržateľnejšie.

Inovácie v každom programe

V oblasti uvedených plodín spoločnosť BASF pokračuje v inováciách v celom svojom programe osív, prípravkov na ošetrenie osiva, biologickej a chemickej ochrany plodín, ako aj digitálnych poľnohospodárskych riešení. BASF uvedie na trh významné projekty, ktorých odhadovaný trhový potenciál presahuje 7,5 miliardy eur. V uplynulom roku BASF vynaložila na výskum a vývoj v poľnohospodárskom segmente takmer 900 miliónov eur, čo predstavuje približne 11 percent tržieb divízie Poľnohospodárske riešenia. So značným objemom investícií do poľnohospodárskych inovácií počíta BASF aj v tomto roku.

Spoločnosť BASF sa zameriava na vybrané systémy pestovania plodín v kľúčových regiónoch a prispôsobuje svoje produkty, technológie a služby tak, aby pomáhali poľnohospodárom optimálne pestovať plodiny v náročných podmienkach a prostrediach. „Inovácie v poľnohospodárstve sú nevyhnutné na zabezpečenie udržateľnej produkcie potravín v podmienkach meniacej sa klímy. Musíme preto nájsť správnu rovnováhu na zaistenie lepších výnosov – výnosov produkovaných takým spôsobom, ktorý bude spĺňať požiadavky budúcich generácií, bude mať minimálny vplyv na životné prostredie a pomôže poľnohospodárom zarábať si na živobytie,“ hovorí Dr. Livio Tedeschi, prezident divízie Poľnohospodárske riešenia spoločnosti BASF. „Naše inovácie umožňujú produktívnejšie a zároveň udržateľnejšie poľnohospodárstvo, čo sú kľúčové páky, ktoré určila Organizácia Spojených národov a začlenila do svojich cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. V divízii Poľnohospodárskych riešení spoločnosti BASF sme si to stanovili ako prioritu a zaviazali sme sa k jasným a merateľným cieľom na podporu udržateľného poľnohospodárstva do roku 2030.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down