17.11.2020 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pneumatiky a prevádzka mobilných strojov

Na poliach sa objavujú stále nové, výkonnejšie, ale často aj ťažšie a mohutnejšie stroje, ktoré často zastanú prácu niekoľkých slabších mechanizmov. Majú však jednu veľkú nevýhodu. S rastúcou hmotnosťou sa zvyšuje ich merný tlak na pôdu. 


V posledných rokoch sa skutočne už veľmi nepriaznivo prejavuje zhutnenie jednotlivých vrstiev pôdy po prejazdoch týchto ťažkých strojov pri poľných prácach. Konštruktéri majú len jednu možnosť, ako toto nepriaznivé pôsobenie ťažkých poľnohospodárskych strojov obmedziť: „obuť“ ich do pneumatík veľkých rozmerov a pritom plnených relatívne nízkym tlakom, aby bola plocha ich styku s povrchom pôdy čo možno najväčšia. Ak sa hmotnosť stroja rozloží na väčšiu plochu, klesne merný tlak na pôdu, a tým sa obmedzí aj jej prílišné utlačenie.

Pneumatikami vybavené kolesá sú dôležitou súčasťou podvozku všetkých mobilných strojov. Vplyv ich parametrov na prevádzku mobilnej techniky je rôzny, často však veľmi významný. Ovplyvňujú nielen straty energetické vznikajúce valivým odporom, ale majú vplyv aj na straty agrotechnické, pretože pneumatiky v mnohých prípadoch zhutňujú pôdu, v dôsledku čoho sa zhoršujú podmienky pre rast pestovaných plodín a zvyšujú sa náklady v dôsledku vyšších odporov pri obrábaní pôdy.

Dôležitým činiteľom pôsobiacim na pôdu je tlak spôsobený kolesami techniky, ktorý je závislý na tiažovej sile a na ploche, na ktorú táto tiaž pôsobí. Je známou skutočnosťou, že veľkosť plochy odtlačku (dotyková plocha pneumatiky s podložkou) v rozhodujúcej miere závisí hlavne od rozmeru použitých pneumatík – šírky a priemeru. Ďalším dôležitým činiteľom, ktorý sa podieľa na nákladoch spojených s prevádzkou mobilného stroja, je výkon stratený pri prekonávaní valivého odporu. Tu zohráva rozhodujúcu úlohu najmä tlak vzduchu v pneumatikách, konštrukcia pneumatiky a charakter povrchu, po ktorom sa pneumatika odvaľuje.

Pneumatiky sú podobne tak, ako aj každá iná nevyhnutná súčasť energetických prostriedkov a pracovných strojov neustále zdokonaľované a každý rok výrobcovia inovujú a produkujú nové, vylepšené typy najpoužívanejších skupín pneumatík. Deje sa to tak s ohľadom na využitie pre dané výkonnostné skupiny mobilných strojov (traktory, kombajny atď.), ako aj s ohľadom na konkrétne klimatické a pôdne podmienky, v ktorých budú energetické prostriedky a pracovné stroje prevádzkované, pričom požiadavky na používané pneumatiky sa neustále rozširujú. Pokiaľ ide napr. o traktory, v priebehu niekoľkých posledných rokov sa výkony ich motorov viac ako dvojnásobne zvýšili, a tomu sa musela nevyhnutne prispôsobiť aj konštrukcia pneumatík.

Výber správnej pneumatiky je dôležitý

Efektívna práca traktora závisí vo veľkej miere práve od správnej voľby pneumatík. Za dôležitý indikátor pri posudzovaní trakčných vlastností a funkčnej spôsobilosti pneumatiky možno považovať kontaktnú (stykovú) plochu pneumatiky s podložkou.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down