22.06.2020 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Počasie skomplikovalo poľnohospodárom dodržanie termínu prvej kosby

Zatiaľ čo máj bol výrazne suchý, posledné dni priniesli presný opak a poľnohospodárov na celom území sužujú neprestávajúce dažde.

BRATISLAVA.  To bude mať za následok, že mnohí žiadatelia priamych podpôr nedodržia termíny prvej kosby porastov podľa stanovených predpisov. Informoval o tom Andrej Wallner z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Upozornil, že termíny prvých operácií na plochách trvalých trávnych porastov (TTP) stanovuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, pričom prvú operáciu na plochách TTP je žiadateľ povinný vykonať najneskôr do termínov podľa sledovaného obdobia v rozpätí 1. júna až 8. augusta v závislosti od nadmorskej výšky poľnohospodárskej plochy.
Informoval, že v súvislosti so vzniknutou situáciou sa na MPRV SR obrátila aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) so žiadosťou o posun termínov prvých operácií na plochách trvalých trávnych porastov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
Wallner zdôraznil, že na aktuálnu klimatickú situáciu reaguje aj Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá v tejto súvislosti dáva zainteresovaným do pozornosti inštitút vyššej moci a mimoriadnych okolností. V tom sa okrem iného uvádza, že v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci a mimoriadnych okolností, je žiadateľ povinný PPA písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 pracovných dní odo dňa, keď je žiadateľ alebo ním poverená osoba schopná tak urobiť.
Oznámenie spolu s relevantným dôkazom žiadateľ podľa Wallnera predkladá na formulári Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností na príslušnom regionálnom pracovisku PPA v mieste administrovania jeho žiadosti.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down