Počet zubrov pri Topoľčiankach atakuje historické rekordy

Podnik LESY SR chovom pri Topoľčiankach už takmer 60 rokov prispieva k záchrane zubra hrivnatého.

Iba málokedy v histórii chovu zubrov bolo možné vidieť spolu početne takú veľkú čriedu zubrov. Počet zvierat sa vlani zvýšil o 11 mláďat a v súčasnosti dosahuje 33 kusov. Najviac tu žilo 37 kusov zvierat. Vzhľadom na to, že zvernica bola pôvodne navrhnutá na optimálny počet 8 až 12 zubrov, časť týchto mohutných zvierat bude v nasledujúcich týždňoch prevezená do maďarského národného parku Őrség. „Ide o 11 zubrov, o ďalších štyroch majú záujem maďarskí partneri,“ spresnil Milan Garaj, riaditeľ odštepného závodu štátneho podniku LESY SR Topoľčianky, ktorý má zubriu zvernicu v svoje správe. Zubrom sa podľa Milana Garaja výnimočne dobre darí najmä od doby, keď sa podarilo v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre vyšpecifikovať presné zloženie kŕmnej zmesi, ktorá zohľadňuje potreby zvierat. Ročne týchto granúl spotrebujú 28 ton a k tomu v zimnom období 20 ton sena.
Aj keď prevoz zubrov bude technicky náročný, pre podnik LESY SR je to jediná možnosť, ako početnosť tohto chráneného živočícha znížiť v zvernici na prijateľnú úroveň. Zvieratá určené na prevoz už teraz postupne oddeľujú. Pred prevozom ich bude najskôr potrebné očipovať a potom zaistiť ich bezpečnú prepravu. Rozšíriť populáciu zubrov v Maďarku by malo deväť samíc a dvaja vlani narodené samce. V súlade s medzinárodným dohovorom sa mená všetkých slovenských zubrov začínajú na Si. K južným susedom tak odcestujú napríklad Singa, Sibera či Sigur.
Od vzniku zvernice v roku 1958 sa v Zubrej zvernici narodilo viac ako 200 zubrov, čo je významný príspevok k záchrane zubra ako živočíšneho druhu. Prvoradou úlohou Zubrej zvernice je chov zubra hrivnatého horskej línie. Všetky v zajatí chované zubry sú zaznamenané v plemennej knihe zubrov, ktorú vedie prof. Wanda Olech vo Varšave. Každý chovateľ je povinný viesť podrobnú evidenciu pôvodu zubrov a všetky chovateľské opatrenia, vyraďovanie zvierat z chovu a zaraďovanie nových zvierat do chovu musí byť prekonzultované a vopred schválené s vedúcou plemennej knihy zubrov.
Zdroj: MPRV SR

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *