03.11.2014 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pôda nám poskytuje ekosystémové služby

Pôda je tenká vrstva organického a anorganického materiálu na zemskom povrchu, ktorá vznikla a ktorá bola ovplyvnená okolitými faktormi, ako je pôdotvorný substrát, klíma, organizmy, topografia a čas. Pôda poskytuje základňu pre zakorenenie a rast rastlín a pre blahobyt ľudí poskytuje ekosystémové služby.

BRATISLAVA. Pôda je ohraničeným prírodným zdrojom, ktorý počas jed­ného ľudského života nie je neobnoviteľný. Je základňou pre rozvoj poľno­hos­podárstva a udržateľný vývoj krajiny a poskytuje zdroje pre potraviny, krmivá, palivo, tkani­vá, prístupnosť k vode a živinový režim.

Pôda všetkých zaujíma ako súčasť ekosystémov, ako zdroj pre suroviny, ako nehnuteľný majetok, ako chránený prírodný zdroj. Má svoje zastúpenie v medzinárodnej i v národnej legislatíve, v opatreniach Programu rozvoja vidieka, v pozemkových úpravách.

Pri pôde nás zaujíma, ako možno riešiť tvorbu cien pozemkov, ako riešiť vlastnícke a užívateľské vzťahy. Neustále sme konfrontovaní s problémami tzv. bielych plôch, zanedbaných a opustených území; máme skúsenosti s rozširujúcou sa urbanizáciou a so zábermi kvalitných poľnohospodárskych pôd na iné než na poľnohospodárske účely.

Často sa stretávame s nešetrným zaobchádzaním s pôdou (nevhodne uplatňované praktiky  hospodárenia na pôde), čoho výsledkom býva fyzikálna, chemická i biologická degradácia pôd. Prečo je v mysliach ľudí také slabé povedomie o pôde a o jej význame v súčasnosti i pre budúcnosť? Aké má pôda  limity? Je schopná odolávať nepriaznivým vplyvom?

Vieme, že len zdravá pôda môže produkovať kvalitné a zdravé potraviny, a v konečnom dôsledku zabezpečí kvalitu života ľudí.

Pôdoznalecké dni 2014

To všetko sú otázky a témy, ktoré boli predmetom medzinárodnej konferencie, Pôdoznaleckých dní 2014, ktoré sa nedávno konali v Skalici. Podujatie malo  podtitul Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a v lesnej krajine.  Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako aj  pod záštitou Mariana Jurečku, ministra poľnohospodárstva Českej republiky.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 130 vedcov a výskumných  pracovníkov z významných pracovísk Českej republiky a Slovenskej republiky, ale aj pracovníkov štátnej a verejnej správy a odbornej praxe. Odznelo 34 ústnych prezentácií a prezentovaných bolo 47 posterov.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down