29.08.2014 | 04:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pôda v SR sa prednostne predáva podnikateľom a zamestnancom v agrosektore

V tomto roku sa skončilo prechodné obmedzenie predaja pôdy na Slovensku cudzincom. Parlament však medzitým schválil nové pravidlá, podľa ktorých je od 1. júna 2014 podmienkou nadobudnutia pôdy trvalý pobyt alebo sídlo firmy na území SR najmenej desať rokov pred uzavretím zmluvy. Zároveň musí záujemca v poľnohospodárstve podnikať alebo pracovať najmenej tri roky.

BRATISLAVA. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na poľnohospodárske pozemky s výmerou do 2000 štvorcových metrov (m2), na pozemky evidované v katastri ako záhrady, ani na pozemky v zastavaných územiach obcí, pozemky určené na iné ako poľnohospodárske využitie alebo na ktorých je poľnohospodárske využitie obmedzené.
      "Pri podielovom spoluvlastníctve pozemku platí predkupné právo spoluvlastníka, to znamená, že predávajúci najprv musí ponúknuť pozemok spoluvlastníkovi, až keď tento záujem neprejaví, môže pozemok predať inej osobe," priblížila pre TASR hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Radka Kulaviaková. Predkupné právo spoluvlastníci nemajú, ak majiteľ predáva alebo daruje pôdu rodinným príslušníkom, príbuzným alebo blízkym osobám. Týka sa to aj zámeny pozemkov.
      Pôdu môžu nadobudnúť bez obmedzení aj mladí poľnohospodári. "Postavenie a zvýhodnenie mladých podnikateľov v poľnohospodárstve upravujú osobitné predpisy EÚ. Pokiaľ ide o ich postavenie pri nadobúdaní vlastníctva pôdy, sú zbavení povinnosti plniť podmienku trojročného výkonu podnikateľskej činnosti, čo znamená, že môžu byť teoreticky podnikateľom jeden deň a môžu sa po splnení ostatných podmienok stať nadobúdateľom poľnohospodárskeho pozemku," doplnila Kulaviaková. Ďalšie tri roky však mladý poľnohospodár nemôže pozemok prenajať, predať ani darovať.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down