19.01.2015 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pôdna úrodnosť, základ pre vysoké úrody

Ekonomická situácia núti našich poľnohospodárov hľadať spôsoby, ako ušetriť čo najviac na vynaložených vstupov do pestovateľského procesu. Je však dôležité si uvedomiť, že iba úrodná pôda s dobrým obsahom prístupných živín je základom produktívneho potravinového systému a rentabilného hospodárenia každého pestovateľa.

Prečo podporovať pôdnu úrodnosť?

V posledných rokoch sa osevné postupy, čoraz viac zameriavajú na pestovanie tržných plodín, čím významne klesajú pestovateľské plochy plodín (viacročné krmoviny, strukoviny..), ktoré majú priaznivý vplyv na pôdnu úrodnosť. Tento fakt spolu s  čoraz nižšou dodávkou organickej hmoty prostredníctvom hospodárskych hnojív v dôsledku celkového poklesu živočíšnej výroby vedie k jednostrannému odčerpávaniu živín a zhoršeniu fyzikálnych, chemických a biologických vlastností pôd, čo bezprostredne znižuje pôdnu úrodnosť. Práve pôdna úrodnosť predstavuje schopnosť pôd vytvárať optimálne pôdne podmienky pre rozvoj koreňovej sústavy a zaisťuje rastlinám počas celej vegetácie prísun dostatočného množstva vody, živín a vzduchu, čo smeruje k maximálnej produkcii.

 

Organický granulát z morských rias zlepšuje pôdne vlastnosti

V roku 2014 uviedla spoločnosť Agrobiosfer s.r.o. na trh produkt AlgaSoil- prírodný organický granulát na báze morských rias. AlgaSoil vďaka vysokému podielu organických látok (min. 45%) obohacuje pôdu o organickú hmotu, ktorá priaznivo ovplyvňuje všetky prvky pôdnej úrodnosti. Vplyvom vyššej biologickej aktivity sa vytvára drobnohrudkovitá štruktúra, ktorá predchádza zhutneniu pôdy a zvyšuje infiltráciu vody. Organický granulát pôsobí ako pôdny kondicionér, čo znamená, že zlepšuje fyzikálne vlastnosti pôdy, rastliny sú tak schopné efektívnejšie využívať živiny z dodaných hnojív a z pôdy. Pri čerpaní živín v priebehu vegetácie dochádza k ich menšiemu vyplavovaniu, čo má veľký význam nielen z agronomického, ale aj ekonomického hľadiska. Základným cieľom jarnej prípravy pôdy je vytvoriť priaznivé podmienky pre rýchle klíčenie a vzchádzanie plodín. AlgaSoil, ktorý je dodaný do pôdy  počas sejby stimuluje rast rastlín od zasiatia, prostredníctvom prírodných fytohormónov a bioaktívnych látok. Výsledkom je rýchlejšie a kompletnejšie vzchádzanie so zachovaním počtu rastlín na jednotku plochu. Rastliny, ktoré sú stimulované už od zasiatia disponujú bohatým koreňovým systémom prostredníctvom, ktorého sú schopné odolávať nepriaznivým poveternostným podmienkam v jarnom období (obr.1).

 

Možnosti uplatnenia organického granulátu

Prostredníctvom aplikácie AlgaSoil sme schopní priaznivo ovplyvniť pôdne podmienky prostredia a do značnej miery eliminovať dopad nepriaznivých klimatických podmienok. Práve tieto dva činitele do značnej miery ovplyvňujú produkčné a ekonomické predpoklady pestovaných plodín. Na základe tejto skutočnosti je možné organický granulát využiť pri pestovaní akýchkoľvek poľných a záhradných plodín.Okrem konvenčného poľnohospodárstva nájde svoje uplatnenie aj v ekologickom systéme hospodárenia. Čo sa týka termínu aplikácie vhodné ho je zapracovať do pôdy spolu s priemyselnými granulovanými hnojivami v pomere 1:3 (1kg AlgaSoil na 3kg hnojiva) počas predsejbovej prípravy pôdy, ako aj v priebehu vegetácie. Táto kombinácia zvyšuje využiteľnosť živín z pridaného hnojiva ale aj z pôdy. Výhodou produktu AlgaSoil je jeho presná granulácia a bezprašnosť, čo uľahčuje jeho miešateľnosť a aplikáciu. Dlhodobejšie využitie kombinácie produktu AlgaSoil s priemyselnými granulovanými hnojivami vedie k lepšej obrábateľnosti pôdy, čím sa priamo šetria náklady na pohonné hmoty.

 

Vyššie úrody kukurice po aplikácii AlgaSoil

Špecifikom pri pestovaní kukurice je jej pomalý počiatočný rast a s tým spojená nízka konkurencia schopnosť voči burinám. Prítomnosť morských rias v produkte AlgaSoil  malana rastliny biostimulačný vplyv už v začiatočných fázach rastu, čo významne podporilo rýchly štart a zapojenie ošetreného porastu. Zväčšenie listovej plochy a rýchle zapojenie porastu potlačilo do značnej miery  aj výskyt burín. Veľkým prínosom organického granulátu AlgaSoil je jeho neutrálne pH, čím nedochádza k retrogradácii fosforu a k vyblokovaniu ostatných živín z orničnej vrstvy, čo má hlavne v skorých rastových fázach kukurice veľký význam. Výsledky maloparcelkového pokusu ukazujú, že pozitívne pôsobenie organického granulátu sa odzrkadlilo aj v dosiahnutej úrode kukurice (graf). V porovnaní s kontrolným variantom sa po aplikácii produktu AlgaSoil navýšila úroda kukurice o 1,1 t/ha, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení vyššiu úrodu o 11,3%.

 

Ing. Zuzana Balátová, PhD.

Produktová manažérka

Agrobiosfer, s.r.o.

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down