02.09.2014 | 04:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podnikatelia a roľníci môžu dostať na kúpu pozemku výhodný úver SZRB

Zvýhodnené úvery na kúpu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárskych prvovýrobcov poskytuje štátna Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). "Cieľom štátu v spolupráci s bankou je v týchto prípadoch uchrániť vlastníctvo pôdy v prospech slovenských podnikateľských subjektov hospodáriacich na území Slovenska," konštatuje banka.

    BRATISLAVA. Minimálna výška tohto úveru je 3000 eur a maximálna 330.000 eur, vlastné zdroje žiadateľa tvoria minimálne 15 % a jeho splatnosť je do 15 rokov. Splatenie úveru od SZRB môže byť zabezpečené pôdou, ktorá je predmetom úveru, pôdou v spoluvlastníckom podiele, ako aj iným nehnuteľným majetkom.
      Samostatne hospodáriacim roľníkom a právnickým osobám banka doteraz schválila celkom 110 úverov v objeme 18 miliónov eur. "V porovnaní s podobnými produktmi komerčných bánk je výhoda v dĺžke splatnosti úveru, SZRB umožňuje podnikateľom splácať úver až 15 rokov. Z úveru môžu byť financované aj zastavané pozemky pod nehnuteľnosťami - hospodárskymi budovami, pričom predmetom môže byť samostatná parcela aj spoluvlastnícky podiel k pozemku," konštatuje banka.
      Agropodnikateľ, ktorý nie je vlastníkom pozemku, platí obci daň. "Daň z pozemkov platí za predpokladu, že nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a je ako nájomca zapísaný v katastri nehnuteľností. Alebo, ak má v nájme pozemky spravované SPF alebo užíva náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu až do vykonania pozemkových úprav," uviedlo pre TASR Ministerstvo financií (MF) SR.
      Daň z pozemkov správca dane vyrubuje rozhodnutím tomu daňovníkovi, ktorý si v priznaní k dani z nehnuteľností pozemky priznal. "Ak je daňovníkom dane z pozemkov nájomca a obec mu ako daňovníkovi vyrubila daň z pozemkov rozhodnutím, nie je možné daň vymáhať od pôvodného vlastníka pozemkov," dodáva rezort financií.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down