14.04.2016 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo sú strategické odvetvia

Vláda považuje pôdohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo za strategické odvetvia hospodárskej politiky štátu, ktoré majú nezastupiteľné miesto v štruktúre ekonomiky. Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR, ktoré schválil vládny kabinet.

BRATISLAVA. "Vláda sa posnaží urobiť výborné podnikateľské prostredie pre spracovanie slovenských produktov od slovenských farmárov," uviedla po dnešnom rokovaní vlády šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS). Opatrení na dosiahnutie spomínaného cieľa je v PVV podľa nej "veľké množstvo". "Slovenský pozemkový fond a ministerstvo pôdohospodárstva určite urobia opatrenia, aby sa tak udialo," dodala.
      Vládny kabinet v PVV vníma agropotravinársky komplex, lesnícku prvovýrobu, drevospracujúci priemysel a hospodárenie na vidieku ako významnú podpornú platformu pre politiku zamestnanosti a ako potenciálny parciálny nástroj pre riešenie dlhodobej nezamestnanosti.
Úspešné a transparentné čerpanie fondov Európskej únie považuje vláda za rozhodujúce vo vzťahu k poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka. "V príprave reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020 vyvinie vláda v rámci prípravného procesu v orgánoch EÚ maximálne úsilie na odstránenie negatívneho vplyvu tejto politiky na slovenské agropotravinárstvo a presadzovanie nediskriminačných podmienok pre domácich poľnohospodárov a potravinárov," sľubuje vláda v PVV.
Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity a bude hľadať ďalšie možnosti nákupu pôdy pre domácich poľnohospodárov. Podporí doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpokladu rozvoja trhu s pôdou.
Podľa PVV vytvorí vládny kabinet právny rámec pre jednoznačnú identifikáciu pôdy a oprávnenosť žiadosti na poskytnutie podpory za účelom odstránenia nezrovnalostí v deklarácii užívateľov pôdy. V spolupráci so záujmovými združeniami, vrátane ZMOS, prehodnotí vláda vplyv miestnych daní, predovšetkým dane z pozemkov, na poľnohospodárske podnikanie.
Vláda plánuje prehodnotiť tiež daňové zaťaženie farmárov. Navrhne funkčný poisťovací systém za participovania štátu, komerčných poisťovní, prvovýrobcov a ostatných hráčov na agrárnom trhu s cieľom zmierniť dosahy škôd spôsobených volatilitou klimatických zmien (spodné vody, prívalové vody a podobne), ktoré komerčné poisťovne nepoisťujú.
V súlade s pravidlami CAP chce vláda zintenzívniť podporu sektorov, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi zamestnanosti, najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva, vinohradníctva, ale aj potravinárskeho priemyslu.
V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby vláda podporí spracovanie a finalizáciu produktov z domácej výroby, okrem iného aj zvýšením propagácie domácich potravín prostredníctvom marketingového fondu. Bude presadzovať nákup domácej agropotravinárskej produkcie organizáciami štátnej a verejnej správy. "V záujme ochrany malých a stredných podnikateľov zváži zavedenie osobitného odvodu pre veľké obchodné systémy, ako aj opatrení proti nekalým praktikám."

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down