Pôdoochranné technológie pri pestovaní kukurice

Pred uplatnením pôdoochranných technológií pestovania kukurice siatej, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výberu pozemku. Ako nevhodné sú extrémne ťažké ílovité pôdy, zamokrené so zlou drenážnou schopnosťou. Samozrejmosťou by mal byť agrochemický rozbor pôdy.

Pri nízkych zásobách živín je nutné vykonať zásobné hnojenie fosforom, draslíkom a horčíkom a pri nízkom  pH aj vápniť. Ak je pozemok nevyrovnaný, pred uplatnením pôdoochrannej technológie ho treba urovnať (a otočným pluhom zapraviť živiny do hlbších vrstiev pôdy). Hlavným kritériom pôdoochrannosti je ponechanie časti (min. 30 percent), alebo všetkých pozberových zvyškov predplodiny na povrchu pôdy. Takýto mulč (nástielka) má pozitívny efekt v suchších, teplejších oblastiach s nerovnomerným rozložením zrážok a chráni pôdu pred eróziou. Okrem pozberových zvyškov predplodiny je množstvo organickej hmoty možné zvýšiť pestovaním medziplodiny na zelené hnojenie alebo vymŕzajúcej medziplodiny. Dosahujeme tak ďalšie pozitívne efekty, ako je dokonalé prekorenenie pôdneho profilu, pútanie nitrátového dusíka pred mimovegetačným obdobím, potláčanie rastu burín už v jesennom období a výraznejší protierózny efekt.

V súčasnej agronomickej praxi sa uplatňujú najmä nižšie uvedené spôsoby pôdoochranných technológií.

Nastielanie (mulčovanie) pôdy

Ponecháva 30 – 70 percent pozberových zvyškov na povrchu pôdy. Pôda sa po zbere predplodiny obrobí špeciálnym náradím, tzv. ploskorezom (kypričom so širokými radličkami). Dochádza k podrezaniu strniska a burín, pozberové zvyšky ostávajú na povrchu. Pôda nie je obrátená, ale iba nakyprená. Výsev kukurice sa uskutočňuje sejačkami s diskovými výsevnými pätkami, ktoré musia zapraviť osivo do požadovanej hĺbky. Veľkú pozornosť je potrebné venovať nastaveniu a dobrému technickému stavu výsevných diskov, aby sa do výsevnej brázdičky nezatláčala slama, lebo osivo by tak nemalo kontakt na vlhkú pôdu.

Priama sejba

Pred sejbou kukurice týmto spôsobom sa nevykonáva žiadny mechanický zásah do pôdy. V prípade potreby je možné použiť neselektívny herbicíd na odburinenie pôdy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *