17.09.2013 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora koreňov na jeseň je veľmi dôležitá!

Pšenica je našou najpestovanejšou obilninou a celkovo zaberá v osevnom postupe najväčší podiel. Stabilizácia výnosov pšenice je základným faktorom cash-flow na každom podniku. Ako dosahovať rentabilné výnosy za použitia nových intenzifikačných faktorov sa dozviete v nasledujúcom článku.

Koreň je hlavným motorom pšenice. Dobre vyvinutý a mohutný koreňový systém má potenciál pre vyšší príjem vody, živín a v prípade nepriaznivých klimatických a stresových podmienok dokáže eliminovať ich vplyv na celkový rast. Podpora veľkého objemu koreňov a jemného koreňového vlásnenia má z fyziologického hľadiska za následok tvorbu cytokinínov v koreňových špičkách, ktoré následne podporujú bunkové delenie a následne aj odnožovanie.

Morenie pšenice

Pri klíčení pšenice zohrávajú dôležitú úlohu giberelíny, ktoré podporujú klíčenie a následne auxíny, ktoré podporujú rast koreňov a jemného koreňového vlásnenia. Prípravky na báze morských rias obsahujú :

-          Prírodné fytohormóny (auxíny, cytokiníny, giberelíny)

-          Organické makroživiny a mikroživiny

-          Bioaktívne látky zabezpečujúce silnú protistresovú ochranu

Na základe skúseností odporúčame prémiový balíček na morenie ozimín - hnojivo so stimulačným a silným protistresovým účinkom na báze morských rias Alga 300++P v dávke 2 l/t plus SoftGuard v dávke 1 l/t osiva. Fosfor obsiahnutý v prípravku Alga 300++P má priaznivý vplyv na vývoj a tvorbu koreňov, ktorý je podporený kombináciou s prírodnými fytohormónami. Zvýšenie energie klíčenia a rýchlejší a rovnomerný štart má veľký význam u všetkých typov porastov a hlavne u porastov neskoro siatych. SoftGuard so svojou účinnou látkou chitosan oligosacharid má preventívne účinky proti hubovým, vírusovým a bakteriálnym chorobám. Ďalšou možnosťou použitia stimulačných látok do morenia je aplikácia prípravku na báze morských rias so stimulačným a silným protistresovým účinkom Alga 600 v dávke 0,8 kg/t osiva.

Tabuľka 1. Výsledky poľného pokusu s morením pšenice, Východné Slovensko, 2013

Parcela

variant

dávka v kg/t

úroda v t/ha

navýšenie v t/ha

navýšenie v %

prírastok v €

1

kontrola

-

3,5

0,35

10,0

52,5

Alga 600

0,8

3,85

2

kontrola

-

3,88

0,32

8,2

48

Alga 600

0,8

4,2

3

kontrola

-

3,6

0,3

8,3

45

Alga 600

0,8

3,9

4

kontrola

-

4,8

0,29

6,1

43,5

Alga 600

0,8

5,09

 

Vplyv sejby na kondíciu pšenice

Z pohľadu odnožovania a vstupu pšenice do zimy s dostatočným počtom odnoží a mohutnou koreňovou sústavou je podstatné, aby bola pšenica siata na začiatku agrotechnického termínu. V tomto prípade je nutné venovať pozornosť hlavne škodcom a tiež aplikovať fungicíd. Prax je však iná a termíny sejby sa posúvajú do druhej polovice októbra dokonca až do začiatku novembra. Preto je nevyhnutné pridávať stimulačné látky na báze morských rias do morenia, dodržiavať optimálnu hĺbku sejby (3 cm), rovnomerné siatie a tiež využiť možnosť listovej aplikácie v štádiu od 3. listu. Za účelom rýchleho odnožovania, podpory tvorby koreňov a jemného koreňového vlásnenia, protistresovej ochrany a zlepšenie kondičného stavu pred vstupom do zimy odporúčame aplikáciu prípravku na báze morských rias Alga 300++P v dávke 1 l/ha. Ďalšou možnosťou je aplikácia humínových kyselín z Leonarditu v prípravku Humic Total s obsahom 80% humínových kyselín a 11% draslíka v dávke 0,5 kg/ha. Aplikácia humínových látok podobne ako aplikácia prípravkov na báze morských rias podporí tvorbu veľkého objemu koreňovej sústavy a jemného koreňového vlásnenia, následne odnožovania a zabezpečí porast proti stresovým faktorom. Skúsenosť z aplikácií je uvedená v tabuľke č 2.

Tabuľka 2. Výsledky pokusov s aplikáciou Humic Total v pšenici, UKSUP Vígľaš, 2013

Variant

Prípravok

Termín aplikácie

Dávka na ha

úroda v t/ha

Navýšenie v t/ha

HTZ

1

Kontrola

-

-

3,68

-

34,65

2

Alga 300++P

Alga 300++K

Jar, odnožovanie

Vlajkový list

1

1

3,86

0,18

39,25

3

Humic Total

Alga 300++P

Alga 300++K

Jeseň, 3 list

Jar, odnožovanie

Vlajkový list

0,5

1

1

3,96

0,28

38,9

4

Humic Total

Alga 300++P

SoftGuard++

Alga 300++K

AminoTotal

Jeseň, 3 list

Jar, odnožovanie

 

Vlajkový list

0,5

1

1

1

0,5

4,17

0,49

40,24

 

Pre viac informácií ohľadom jesenných akcií kontaktuje našich obchodných zástupcov a navštívte našu web stránku s e-shopom www.agrobiosfer.sk.

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodný manažér

Agrobiosfer, s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down