10.10.2022 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora prezimovania repky olejky ozimnej

Prezimovanie repky zahŕňa obdobie, kedy rastové a vývojové procesy rastlín sú výrazne potlačené (nie zastavené). Porasty sú v tom čase vystavené faktorom zimy, napríklad mrazu, zaplaveniu, taktiež snehovej pokrývke, ktoré môžu spôsobiť poškodenie rastlín. Zo všetkých zimných stresov hrajú v prezimovaní repky dominantnú úlohu teploty pod bodom mrazu. Jeho negatívne pôsobenie sa obvykle prejaví na väčších plochách. Odolnosť rastlín voči mrazu je aj dobrým ukazovateľom stavu prezimujúcich porastov.

Signalizačná správa

Účinná látka chlormequat patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy gibberelínov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. Je určená na zvýšenie zimuvzdornosti repky ozimnej.

Účinná látka chlormequat-chlorid je prijímaná listovou plochou. Účinkuje systémovo, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá, podporuje tvorbu odnoží. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že brzdí biosyntézu giberelínu a auxínu v rastline, čím sa zoslabuje nadvláda vrcholu rastliny nad postrannými základmi. V závislosti od toho, v ktorej rastovej fáze sa aplikuje, dochádza k podporeniu rozvetvovania – odnožovania, alebo k skracovaniu predlžovacieho rastu internódií.

Regulátor rastu rastlín so systémovým účinkom na zabránenie nadmerného rastu a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu ozimných druhov pšenice, tritikale a repky obsahuje účinnú látku mepiquat.

Rastový regulátor vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie s vodou je určený na ošetrenie repky ozimnej. V jesennom období reguluje rast, ovplyvňuje hrúbku koreňového krčka a tým zvyšuje istotu prezimovania. V jarnom období reguluje rast, ovplyvňuje rovnomerné zapojenie porastu, počet a nasadenie plodných vetiev a pôsobí proti poliehaniu. Účinná látka mepiquat chloride ovplyvňuje produkciu fytohormónov v rastline, inhibuje biosyntézu fytohormónu giberelín, čím je brzdený rast rastlín. Následkom toho sa skracuje dĺžka hypokotylu, zväčšuje sa jeho priemer a steny sa stávajú pevnejšími. Táto vlastnosť je žiaduca predovšetkým na jeseň, na vytvorenie silného koreňového krčku a následné bezproblémové prezimovanie; ovplyvňuje tiež výšku vegetačného vrcholu. Po aplikácii na jar má vplyv na zapojenie porastu po zime, počet plodných vetiev, výšku nasadenia prvej plodnej vetvy a výšku rastlín a pôsobí proti poliehaniu.

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám, t. j. chráni listy pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii.

Pri jesennej aplikácii ozimná repka vykazuje spomalenie rastu a zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené aj vymŕzanie porastu. Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu. Pri jesennej aplikácii na zvýšenie istoty prezimovania aplikujte v dávke 0,7 až 1 liter na hektár od štádia piateho pravého listu (BBCH 15-17); maximálne jedenkrát za sezónu.

Niektoré fungicídy na listovú aplikáciu, ktoré pôsobia proti rôznym chorobám repky, preukazujú aj morforegulačný účinok.

Ing. ALENA ŠKUCIOVÁ

ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down