08.02.2013 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora roľníkov formou štátnej pomoci

Mnohí poľnohospodári ešte stále s nostalgiou spomínajú na éru poľnohospodárskych a lesníckych fondov, z ktorých mohli čerpať dotácie. Dnes už ale žijeme a pracujeme v Európskej únii a platia iné pravidlá ako pred 15 či 20 rokmi.

Pred našim vstupom do EÚ bolo povinnosťou vykonať také opatrenia, ktoré po vstupe do únie zabezpečia bezproblémový chod štátu, jeho inštitúcií a pripravia podnikateľov, vrátane poľnohospodárov, na dodržiavanie pravidiel EÚ. S Európskou komisiou sme si pritom dohodli tzv. prechodné obdobie, kedy ešte v niektorých oblastiach platila národná legislatíva. Išlo o trojročné obdobie, ktoré platilo do konca roku 2006. Od roku 2007 je potom Slovensko povinné uplatňovať politiku, ktorú realizuje každý členský štát EÚ. Tieto zmeny sa výrazne dotkli aj dovtedy platného dotačného systému. Slovensko začalo využívať dotačný systém EÚ, ale súčasne sme boli povinní akceptovať príslušné obmedzenia týkajúce sa poskytovania agrárnych podpôr z národného rozpočtu. Čo je štátna pomoc? V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ sa zakazuje plošné udeľovanie štátnej pomoci. Za istých okolností je však zásah vlády potrebný. Preto sa štátna pomoc, určená na niektoré ciele a oblasti politík EÚ, vrátane poľnohospodárskej, môže považovať za zlučiteľnú so Zmluvou o fungovaní EÚ. Jestvuje pritom súbor výnimiek v poľnohospodárskej prvovýrobe, ako aj podmienky a oblasti pre poskytovanie štátnej pomoci podnikateľom na pôde. V európskej legislatíve sa štátna pomoc definuje ako každá pomoc poskytnutá zo zdrojov členského štátu, ktorá narúša alebo ohrozuje hospodársku súťaž tým, že zvýhodňuje určité subjekty alebo výrobu určitých tovarov do tej miery, že to ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Teda je definovaná ako určitá výhoda, ktorú vnútroštátne orgány majú možnosť udeliť na selektívnom základe jednému alebo viacerým podnikom. Celý článok nájdete v 6. čísle Roľníckych novín s dátumom vydania 6. 2. 2013

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down