01.03.2013 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpory by mali ľudí motivovať, a nie naopak

V prípade dotačnej politiky EÚ na roky 2014 – 2020 sa v poslednom čase stala jednou z hlavných tém možnosť presunu časti podpôr – hovorí sa o 25 percentách - z rozvoja vidieka na priame platby. V dnešnej ankete sme dali slovo niektorým odborníkom z tohto odvetvia, aby vyjadrili svoj názor na uvedenú tému.

IVAN ORAVEC, predseda PD Devio Nové Sady (okres Nitra):
„Ja sa prihováram za to, aby sa posilnil prvý pilier na úkor druhého. Podľa mňa totiž vyššie priame platby prinesú väčší efekt, ako keby sa tieto prostriedky viazali na projekty. Ísť cestou projektov je pre poľnohospodárov administratívne oveľa náročnejšie. No je tam aj veľká obava, že by to mohlo dopadnúť tak, ako v súčasnom programovacom období, keď veľa žiadateľov nebolo uspokojených z dôvodu nedostatku zdrojov.
PAVOL BIELEK, bývalý riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, v súčasnosti pedagóg na SPU v Nitre:
„Zvýšenie priamych platieb na úkor podpôr určených na rozvoj vidieka nemôže prekryť sklamanie našich poľnohospodárov z toho, že po roku 2013 nedôjde k vyrovnaniu podpôr medzi starými a novými členskými štátmi EÚ. Ide len o dorovnanie výšky priamych podpôr aspoň na takú úroveň, ktorú si dokázali vyrokovať naši susedia. Bude to však na úkor iných, rovnako dôležitých aktivít. Môžeme teda hovoriť o „rozpustení“ časti prostriedkov pôvodne alokovanych do druhého piliera, a to bez istoty ich pozitívneho účinku, no najmä na úkor nášho vidieka.
GELZA BLAAS, bývalý riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva:
„Vývoj slovenského poľnohospodárstva v poslednom desaťročí ukazuje, že naše agrárne odvetvie má problém s uplatňovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. A ten spočíva v tom, že produkcia klesá napriek rastu verejných výdavkov do poľnohospodárstva. Myslím si pritom, že zvyšovanie verejných zdrojov do poľnohospodárstva tento problém nevyrieši. Dôležitý je spôsob, ako sa tieto prostriedky využijú. A je len technická otázka, či budú v I. alebo II. pilieri.
Celý článok nájdete v 9. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down