09.03.2011 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpory na dobytčie jednotky

Počas februára mohli poľnohospodári podávať žiadosti o podpory na veľké dobytčie jednotky (VDJ), pričom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala celkovo 3 229 žiadostí. V porovnaní s rokom 2010 je to o 51 žiadostí viac, čo predstavuje nárast o 1,6 percenta.

„Pôdohospodárska platobná agentúra po prijatí žiadostí o podporu na veľké dobytčie jednotky a ich prepise do Integrovaného administratívneho a kontrolného systému vykoná u všetkých žiadostí administratívne kontroly, ktorých súčasťou budú aj krížové kontroly. Zistené nedostatky bude platobná agentúra oznamovať žiadateľom písomne, prostredníctvom oznámenia o nezrovnalostiach. Žiadatelia budú môcť na základe týchto oznámení upraviť svoju žiadosť, a to priamo prostredníctvom týchto oznámení. Takto opravené oznámenia budú musieť žiadatelia predložiť na regionálne pracovisko PPA v mieste predloženia svojej žiadosti. Treba však počítať s tým, že takto opravované údaje v už predloženej žiadosti budú mať dopad na konečnú výšku podpory - dôjde teda ku krátenie platieb, okrem osobitných prípadov. Súčasne so spracovávaním nedostatkov zistených počas administratívnych kontrol budú na určitej vzorke žiadateľov prebiehať aj kontroly priamo na mieste,“ uviedol Andrej Gajdoš, riaditeľ Odboru priamych a environmentálnych podpôr PPA.
Ako ďalej zdôraznil, na základe zistení z administratívnych kontrol a kontrol na mieste bude žiadateľom vypočítaná konečná výšky podpory a tie budú aj priebežne schvaľované. „Pôdohospodárska platobná agentúra plánuje začať so schvaľovaním podpôr na veľké dobytčie jednotky v máji,“ dodal A. Gajdoš s tým, že presná výška podpory ešte nie je známa. Šéf rezortu pôdohospodárstva Zsolt Simon sa však nedávno vyjadril, že by to malo byť zhruba 110 eur/VDJ.
„Pokiaľ ide o ostatné priame podpory, s predkladaním žiadostí by sa malo začať v priebehu apríla. Oproti roku 2010 pritom nedošlo k žiadnym zásadným zmenám. Nepribudli a ani neubudli žiadne zo schém podpôr, ktoré boli realizované vlani,“ konštatoval Andrej Gajdoš.
Aj v tomto roku môžu teda poľnohospodári žiadať o jednotnú platbu na plochu, platbu na dojnicu, osobitnú platbu na cukor, osobitnú platbu na ovocie a zeleninu, prechodnú platbu na rajčiaky, doplnkovú platbu na plochu, platbu na chmeľ, platbu na znevýhodnené oblasti, agroenvironmentálnu platbu, platbu na územia európskeho významu, platbu na opatrenie životné podmienky zvierat a agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
Čo sa týka sadzieb na jednotlivé opatrenia, ich výška zatiaľ nie je podľa A. Gajdoša známa, respektíve neboli ešte schválené. Zsolt Simon však minulý týždeň uviedol, že napríklad jednotná platba na plochu by mala v tomto roku dosiahnuť 155 eur na hektár, a platba na dojnicu by mala byť vo výške 76 eur.
Článok nájdete aj v 10. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down