27.10.2010 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpory v poľnohospodárstve

Novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka z roku 2007 by mala byť účinná od 1. marca 2011. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý na dnešnom rokovaní (27.10. 2010) prerokovala a schválila vláda SR.

Kabinet podľa slov ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolta Simona navrhované znenie zákona rozšíril o možnosť poskytovať dotácie aj na zachovanie kultúrneho dedičstva. "Je tam pripomienka, aby sme mohli poskytovať podporu aj pre obce na zachovanie kultúrneho dedičstva," dodal po dnešnom rokovaní vlády Zs. Simon. Cieľom návrhu zákona je zosúladenie právnych vzťahov pri poskytovaní dotácií v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy z roku 2004. Novela zákona ustanovuje účely, na ktoré možno poskytnúť podporu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja (MPŽPRR) SR. Zároveň upravuje obligatórne prílohy žiadosti o poskytnutie podpory. K návrhu zákona je priložený aj návrh vykonávacieho predpisu, ktorý ustanoví podrobnosti rozsahu a spôsobu podmienok poskytovania podpôr v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down