18.02.2019 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Politika vidieckej krajiny by mala byť politikou pre ľudí

V historickom kontexte bol vidiek prioritou spoločenského vývoja, ktorá podmienila aj vznik miest. Rozhodujúcu úlohu v tomto smere zohrala schopnosť vidieka produkovať viac potravín ako bola jeho potreba a ich efektívne približovanie spotrebiteľom. Následné sústreďovanie sa hospodárskeho a kultúrneho života do miest (urbanizácia) podmienilo vznik dvoch základných typov krajiny: mestskej (urbánnej) a vidieckej (rurálnej).

Ešte v nedávnej minulosti sa vidiek tradične spájal s poľnohospodárstvom, lesníctvom a s rybárstvom. Prenikanie ekonomických koncepcií do humánnej a regionálnej geografie veľmi intenzívne posilňuje ponímanie vidieka ako vidieckej krajiny, charakterizovanej neurbánnym krajinným prostredím, sociálno-kultúrnymi, demografickými, technologickými a environmentálnymi procesmi, ktoré ovplyvňujú predovšetkým spôsob života jej obyvateľov a charakter využitia krajinnej pokrývky.

Procesne môžeme v tejto súvislosti hovoriť aj o posune od odvetvového k priestorovému ponímaniu vidieka, ktorý vytvára trvalá práca človeka a prírody; vidiek nie je výhradne poľnohospodársky a lesnícky, ale zahŕňa viaceré ekonomické, sociálne a kultúrne atribúty.

Vidiek týmto nadobúda parametre dynamickej spoločenskej kategórie a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou ekonomických teórií, predmetom skúmania regionálnej ekonómie a základom regionálnej politiky.

 Vidiecka krajina

 Počiatky ponímania vidieka ako vidieckej krajiny treba hľadať v zásadných reformách Európskej únie (EÚ), známych ako Jednotný európsky akt (Luxemburg 1987), Zmluva o Európskej únii (Maastricht 1993) a Amsterdamská zmluva (Amsterdam 1999).

Za ich spoločné portfólio vo vzťahu k vidieckej krajine môžeme považovať profiláciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ a regionálnej politiky v rámci posunu od odvetvového prístupu k priestorovej orientácii (politika rozvoja vidieka, politika súdržnosti), posilnenie kompetencií EÚ (komunitárne politiky), dôraz na občanov a práva jednotlivca a snahu o demokratizáciu inštitúcií EÚ.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down