25.04.2013 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodári a potravinári potrebujú podporu

Rok 2012 nebol pre poľnohospodársku prvovýrobu na Slovensku priaznivý. Dosiahnuté úrody patrili medzi najhoršie za posledné roky a aj živočíšna výroba prechádzala zložitým obdobím. Slovensko je v produkcii potravín pod kritickou hranicou potravinovej bezpečnosti. O tomto a ďalších otázkach rokovalo vo štvrtok v Piešťanoch Valné zhromaždenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Zástupcovia 1575 členov SPPK zhodnotili na valnom zhromaždení predchádzajúce obdobie. Konštatovali, že prepad hektárových výnosov hustosiatych obilnín je zhruba 20-percentný, produkcia repky klesla o tretinu. Prepad stavov v živočíšnej výrobe sa síce zastavil, ale oproti roku 1989 je stav hovädzieho dobytka na úrovni 29,2%, ošípaných 22,7%, oviec 69,1% a hydiny 71,5%.
„S týmto nemôžeme byť spokojní,“ povedal predseda SPPK Milan Semančík. Valné zhromaždenie vytýčilo na nasledujúce obdobie priority SPPK. Medzi ne patrí presadenie národných záujmov Slovenska v záverečnej etape kreovania reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2014-2020, s čím sa obrátili na poslancov Európskeho parlamentu (EP) za Slovensko a na vládu SR.
„Alarmujúca je naša potravinová sebestačnosť so 46%, veď aj okolité štáty sú na úrovni 70%," konštatoval predseda SPPK. Dôležitým bodom na nasledujúce obdobie je aj riešenie zamestnanosti v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe.
Na rokovaní sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva SR Ľubomír Jahnátek. Uviedol, že priority SPPK sú totožné s prioritami, ktoré rezortné ministerstvo zapracovalo do svojich koncepcií rozvoja. "Ide o to, ako potom nastavíme čísla v programoch, na čo sa budeme musieť na spoločných rokovaniach sústrediť. Verím, že nájdeme zhodu," povedal Ľ. Jahnátek. Dôraz sa bude klásť na vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti a potravinovej bezpečnosti.
Poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová uviedla, že pre Slovensko je najdôležitejšie na úrovni Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2014-2020 dosiahnuť vyrovnanie priamych platieb pre poľnohospodárov, pretože iba za týchto podmienok môžu byť konkurencieschopní.
V závere prijalo VZ SPPK uznesenie, v ktorom okrem iného žiada vládu SR, aby medzi svoje priority zaradila poľnohospodárstvo a potravinárstvo, prijala účinnejšie opatrenia na obmedzenie záberu poľnohospodárskej pôdy. Rezortnému ministerstvu adresuje VZ SPPK žiadosť, aby zabezpečilo aj vypracovanie ucelenej koncepcie podpory predaja domácich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a primerané financovanie programu Značka kvality SR.
Členskú základňu SPPK tvorí 1575 členov, z toho 1411 z poľnohospodárskej prvovýroby, 51 potravinárskych subjektov, 74 organizácií služieb. Členská základňa komory obhospodaruje viac ako 60% poľnohospodárskej pôdy v SR. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down